Allmänna villkor

1 Räckvidd

Följande allmänna villkor för försäljning och leverans ska gälla för all försäljning, leveranser och tjänster. Dessa allmänna villkor gäller exklusivt. Konfliktande kunders villkor eller förhållanden som varierar från de som anges i våra allmänna villkor ska inte accepteras om de inte godkänts av Creasol Storeskriftligen i enskilda fall. Dessutom ska gällande lagbestämmelser tillämpas.

2 Upprättande av ett kontrakt

Kunden erbjuder att sluta ett kontrakt genom att skicka en beställning. En automatiskt genererad orderbekräftelse kommer att skickas till dig inklusive alla detaljer om din beställning. Denna orderbekräftelse ska inte utgöra godkännandet av det kontrakt som erbjuds av kunden.Creasol Storehar rätt att acceptera ett sådant erbjudande inom två veckor efter mottagandet av samma antingen genom att skicka ett separat meddelande där erbjudandet bekräftas eller genom att leverera varorna inom denna period.Creasol Storeförbehåller sig också rätten att inte acceptera kundens erbjudande om kontrakt. Kunden ska sedan informeras om detta via e-post.

3 Rätt till avbokning

Rätt till återtagande

Kunden har rätt att dra tillbaka sin förklaring om avsikt att ingå avtal inom två veckor genom att skicka ett skriftligt meddelande (per brev, fax eller e-post)il) eller genom att returnera varorna tillCreasol Store. För att följa denna villkor räcker det att skicka varorna i tid. Skicka i så fall uttalandet eller varorna till:

Creasol di Subiaco Ing. Paolo
via Santa Croce 15
31053 PIEVE DI SOLIGO TV
ITALIEN

Konsekvenser av uttag

Vid utträde,Creasol Storeska återbetala inköpspriset, om det redan betalats, till kunden. Alla avgifter betalas avCreasol Store(leveransavgift och bankavgift) dras av från inköpspriset. I händelse av en betydande försämring av kvaliteten på varorna eller vid förlust ska kunden göra motsvarande värdeminskning eller förlust tillCreasol Storeom han drar tillbaka sin beställning.
Privatkunder har bara rätt att dra sig tillbaka; företag eller offentliga företag har inte rätt till denna rättighet, men de kan också begära uttag.

4 Priser och fraktkostnader

Alla listade priser och fraktkostnader inkluderar italiensk moms (20%). Tabellen ovan visar vissa fraktkostnader, men mer information finns tillgänglig under kassan.

5 Leveransvillkor

Varor beror på tillgänglighet. Varje försening i leveransprocessen för varorna ligger utanför vår kontroll. Leveranstid kan därför inte garanteras och några datum som anges för leveransen av varorna ska därför endast anses vara ungefärliga. OmCreasol Storeär slut, kommer kunden att meddelas i detta avseende och som ett resultat bör upp till 14 dagar tillåtas för leverans av varorna. Vid en försening på mer än 14 dagar har kunden rätt att avbryta beställningen ochCreasol Storekommer att återbetala de pengar som redan betalats av kunden för varor.Creasol Store</ Strong>ska inte hållas ansvariga för förluster, kostnader, skador, avgifter eller kostnader orsakade av förseningar av leveransen av varorna.Creasol Storeska välja avsändningsläge.

6 Betalningsvillkor

Vissa betalningsvillkor visas i tabellen ovan. Mer information under kassan.

Kontanter vid leverans är endast tillgängliga i få länder. Good skickas normalt med INGEN kommersiell faktura. Företaget som behöver den kommersiella fakturan bör uttryckligen begära den och ange dess moms-ID (företagsnummer).

7 Garanti

Alla produkter täcks av en garanti mot defekter i material och utförande begränsat till två år. Denna garanti täcker inte oavsiktliga skador, missbruk, felaktig skötsel eller förändring eller slitage eller Guds handlingar. Om, efter inspektion,Creasol Storeupptäcker att produkten är defekt i material eller utförande,Creasol Storeska efter eget gottfinnande reparera eller ersätta produkten utan kostnad och returnera produkten till kunden. Kunden ska bära fraktkostnaderna tillCreasol Store, ska kostnaderna för inspektionen och retursändningen bäras avCreasol Store. Denna garanti utesluter anspråk på tillfälliga eller följdskador i samband med garantiproblemet.

8 Integritet

All personlig kundinformation behandlas helt konfidentiellt. Informationen ska endast lagras och bearbetas i den utsträckning som kunden tillåter och i strikt överensstämmelse med tillämpliga regler och förordningar. Överföring av sådan information till tredje parter som inte är inblandade i genomförandet av kontraktet ska uteslutas. Kunden som vill att dess information ska tas bort bör be via e-post om borttagning.
Kontrollera vårIntegritetspolicy.

</ P>

9 Diverse

Kunden ska ta fullt ansvar att de köpta varorna uppfyller de nationella tekniska kraven och standarderna som krävs av dess land.

10 Domstolens behörighet

Domstolen är Treviso, Italien. Ovanstående allmänna villkor regleras av lagarna i det italienska landet, till undantag av CISG (FN: s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor).