Yleiset ehdot

1 Soveltamisala

Seuraavia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin myynteihin, toimituksiin ja palveluihin. Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan yksinomaan. Ristiriitaisia asiakkaiden ehtoja tai ehtoja, jotka poikkeavat yleisissä ehdoissamme mainituista, ei hyväksytä, ellei asiakas ole hyväksynyt Creasol Storekirjallisesti yksittäisissä tapauksissa. Lisäksi sovelletaan myös sovellettavia lakimääräyksiä.

2 Sopimuksen tekeminen

Asiakas tarjoaa sopimuksen tekemisen lähettämällä tilauksen. Sinulle lähetetään automaattisesti luotu tilauksen vahvistus, joka sisältää kaikki tilauksen yksityiskohdat. Tämä tilauksen vahvistus ei tarkoita asiakkaan tarjoaman sopimuksen hyväksymistä.Creasol Storeon oikeus hyväksyä tällainen tarjous kahden viikon kuluessa tarjouksen vastaanottamisesta joko lähettämällä erillinen viesti, jossa tarjous vahvistetaan, tai toimittamalla tavarat tämän määräajan kuluessa.Creasol Storepidättää myös oikeuden olla hylkäämättä asiakkaan tarjoustarjousta. Asiakkaalle ilmoitetaan tästä asiasta sähköpostitse.

3 Peruuttamisoikeus

Oikeus peruuttamiseen

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimuksen tekemistä koskeva ilmoituksensa kahden viikon kuluessa lähettämällä kirjallinen lausunto (kirjeellä, faksilla tai eil) tai palauttamalla tavaratCreasol Store. Tämän termin noudattamiseksi riittää, että tavarat lähetetään ajoissa. Lähetä tässä tapauksessa ilmoitus tai tavarat osoitteeseen:

Creasol di Subiaco Ing. Paolo
kautta Santa Croce 15
31053 PIEVE DI SOLIGO -televisio
ITALIA

Irtisanomisen seuraukset

Jos peruutetaan,Creasol Storepalauttaa ostohinnan asiakkaalle, jos se on jo maksettu. Kaikki maksutCreasol Store(toimitusmaksu ja pankkimaksu) vähennetään ostohinnasta. Tavaroiden laadun huomattavan heikkenemisen tai menetyksen tapauksessa asiakkaan on korjattava vastaava arvon tai tappion alennusCreasol Storejos hän peruuttaa tilauksensa.
Vain yksityisasiakkailla on oikeus vetäytyä; yrityksillä tai julkisilla yrityksillä ei ole tätä oikeutta, mutta ne voivat myös pyytää peruuttamista.

4 Hinnat ja toimituskulut

Kaikki luetellut hinnat ja lähetyskulut sisältävät Italian arvonlisäveron (20%). Yllä olevassa taulukossa on lueteltu joitakin lähetyskustannuksia, mutta lisätietoja on kassalla.

5 Toimitusehdot

Tavarat ovat saatavuuden mukaisia. Viivästykset tavaroiden toimitusprosessissa eivät ole meidän valvontamme alaisia. Toimitusaikaa ei siksi voida taata, ja tavaroiden toimittamiselle määritettyjä päivämääriä pidetään siten vain likimääräisinä. JosCreasol Storeei ole varastossa, asiakkaalle ilmoitetaan asiasta, ja sen seurauksena tavaroiden lähettämiselle olisi annettava enintään 14 päivää. Yli 14 päivän viivästyessä asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus jaCreasol Storepalauttaa asiakkaan jo maksamien tavaroiden rahat.Creasol Store</ Strong>ei ole vastuussa mistään menetyksistä, kustannuksista, vahingoista, maksuista tai kuluista, jotka aiheutuvat tavaroiden toimituksen viivästymisestä.Creasol Storevalitsee lähetystavan.

6 Maksuehdot

Jotkut maksuehdot on esitetty yllä olevassa taulukossa. Lisätietoja kassalla.

Postiennakko on saatavana vain muutamissa maissa. Hyvä lähetetään yleensä ilman kauppalaskua. Yrityksen, joka tarvitsee kauppalaskun, tulisi nimenomaisesti pyytää sitä ilmoittamalla arvonlisävero-tunnus (yrityksen numero).

7 Takuu

Kaikille tuotteille annetaan kahden vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheiden varalta. Tämä takuu ei kata vahingossa tapahtuvaa vahinkoa, väärinkäyttöä, väärää hoitoa tai muutosta, kulumista tai jumalan tekoa. Jos tarkastuksen jälkeenCreasol Storetoteaa, että tuotteessa on puutteita materiaaleissa tai valmistuksessa,Creasol Storekorjaa tai vaihtaa tuotteen harkintansa mukaan ilmaiseksi ja palauttaa tuotteen asiakkaalle. Asiakas vastaa kuljetuskustannuksistaCreasol Store, tarkastus- ja palautuskulut vastaavatCreasol Store. Tämä takuu ei sisällä takuuongelmaan liittyviä satunnaisia tai välillisiä vaurioita koskevia vaatimuksia.

8 Yksityisyys

Kaikkia henkilökohtaisia asiakastietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina. Tietoja saa säilyttää ja käsitellä vain asiakkaan sallimassa laajuudessa ja noudattaen tiukasti sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä. Tällaisten tietojen siirtäminen kolmansille osapuolille, jotka eivät ole mukana sopimuksen toteuttamisessa, on kielletty. Asiakkaan, joka haluaa tietojensa poistamisen, tulee pyytää poistamista sähköpostitse.
Tarkista meidänTietosuojakäytäntö.

</ P>

9 Sekalaiset

Asiakkaan on otettava täysi vastuu siitä, että ostetut tavarat täyttävät maansa vaatimat kansalliset tekniset vaatimukset ja standardit.

10 Tuomioistuin

Tuomioistuin on Treviso, Italia. Edellä mainittuihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Italian maan lakeja, lukuun ottamatta CISG: tä (Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus tavaroiden kansainvälisen kaupan sopimuksista).