Všeobecné obchodní podmínky

1 Rozsah

Na všechny prodeje, dodávky a služby se vztahují následující všeobecné obchodní a prodejní podmínky. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí výhradně. Konfliktní podmínky nebo podmínky zákazníků, které se liší od podmínek uvedených v našich všeobecných obchodních podmínkách, nebudou přijaty, pokud nebudou schváleny společností Creasol Storepísemně v jednotlivých případech. Kromě toho platí také příslušné právní předpisy.

2 Založení smlouvy

Zákazník nabízí uzavření smlouvy zasláním objednávky. Automaticky vygenerované potvrzení objednávky vám bude zasláno včetně všech podrobností vaší objednávky. Toto potvrzení objednávky nepředstavuje přijetí smlouvy nabízené zákazníkem.Creasol Storejsou oprávněni přijmout takovou nabídku do dvou týdnů od jejího přijetí buď zasláním samostatné zprávy, ve které je nabídka potvrzena, nebo doručením zboží v této lhůtě.Creasol Storesi také vyhrazuje právo nepřijmout nabídku smlouvy zákazníka. O této skutečnosti bude zákazník informován e-mailem.

3 Právo na zrušení

Právo na odstoupení

Zákazník je oprávněn zrušit své prohlášení o záměru uzavřít smlouvu do dvou týdnů zasláním písemného prohlášení (dopisem, faxem nebo ema)il) nebo vrácením zboží doCreasol Store. Pro splnění tohoto termínu stačí zboží odeslat včas. V tomto případě zašlete prosím prohlášení nebo zboží na:

Creasol di Subiaco Ing. Paolo
přes Santa Croce 15
31053 PIEVE DI SOLIGO TV
ITÁLIE

Důsledky stažení

V případě odstoupení od smlouvy,Creasol Storevrátí zákazníkovi kupní cenu, pokud již byla zaplacena. Všechny poplatky platíCreasol Store(poplatek za doručení a bankovní poplatek) budou odečteny z kupní ceny. V případě výrazného zhoršení kvality zboží nebo v případě ztráty je zákazník povinen odpovídající snížení hodnoty nebo ztráty nahraditCreasol Storepokud odvolá svůj příkaz.
Soukromí zákazníci mají právo pouze odstoupit; společnosti nebo veřejné korporace nemají právo na toto právo, ale mohou také požádat o výběr.

4 Ceny a přepravné

Všechny uvedené ceny a poplatky za dopravu zahrnují italskou DPH (20%). V tabulce výše jsou uvedeny některé poplatky za dopravu, ale další informace jsou k dispozici během pokladny.

5 Dodací podmínky

Zboží podléhá dostupnosti. Jakékoli zpoždění v procesu dodání zboží je mimo naši kontrolu. Dodací lhůta proto nemůže být zaručena a jakákoli data uvedená pro dodání zboží se proto považují pouze za přibližná. LiCreasol StorEPokud není zboží na skladě, bude o tom zákazník informován a v důsledku toho by mělo být na odeslání zboží umožněno až 14 dní. V případě zpoždění delšího než 14 dnů má zákazník právo objednávku zrušit aCreasol Storevrátí peníze, které již zákazník zaplatil za jakékoli zboží.Creasol Store</ strong>nezodpovídá za žádné ztráty, náklady, škody, poplatky nebo výdaje způsobené jakýmkoli zpožděním dodávky zboží.Creasol Storevybere způsob odeslání.

6 Platební podmínky

Některé platební podmínky jsou uvedeny v tabulce výše. Více informací během pokladny.

Dobírka je k dispozici pouze v několika zemích. Zboží se běžně odesílá bez ŽÁDNÉ obchodní faktury. Společnost, která potřebuje obchodní fakturu, by o to měla výslovně požádat a uvést své IČ DPH (obchodní číslo).

7 Záruka

Na všechny výrobky se vztahuje záruka na vady materiálu a zpracování omezená na dobu dvou let. Tato záruka se nevztahuje na náhodné poškození, zneužití, nesprávnou péči nebo změnu nebo opotřebení nebo jednání Boha. Pokud po prohlídceCreasol Storezjistíte, že je produkt vadný v materiálech nebo provedení,Creasol Storedle našeho uvážení bezplatně opraví nebo vymění produkt a vrátí jej zákazníkovi. Náklady na dopravu hradí zákazníkCreasol Store, náklady na inspekci a zpáteční zásilku poneseCreasol Store. Tato záruka vylučuje nároky na náhodné nebo následné škody v souvislosti se záručním problémem.

8 Ochrana osobních údajů

Se všemi osobními údaji o zákaznících bude nakládáno jako s naprosto důvěrnými. Informace budou uchovávány a zpracovávány pouze v rozsahu povoleném zákazníkem a za přísného dodržování platných pravidel a předpisů. Předávání těchto informací třetím stranám, které se neúčastní plnění smlouvy, je vyloučeno. Zákazník, který si přeje, aby byly jeho informace odstraněny, by měl e-mailem požádat o odstranění.
Zkontrolujte prosím našeZásady ochrany osobních údajů.

</ p>

9 Různé

Zákazník nese plnou odpovědnost za to, že zakoupené zboží splňuje vnitrostátní technické požadavky a normy požadované jeho zemí.

10 Soudní dvůr

Příslušným soudem je Treviso, Itálie. Výše uvedené všeobecné podmínky se řídí právními předpisy italské země, s vyloučením úmluvy CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).