Algemene voorwaarden

1 Scope

De volgende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, leveringen en diensten. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing. Conflicterende voorwaarden van klanten of voorwaarden die verschillen van die vermeld in onze Algemene Voorwaarden worden niet geaccepteerd tenzij goedgekeurd door Creasol Storeschriftelijk in individuele gevallen. Daarnaast zijn ook de toepasselijke wettelijke voorschriften van toepassing.

2 Totstandkoming van een contract

De klant biedt aan een contract te sluiten door een bestelling te verzenden. U ontvangt een automatisch gegenereerde orderbevestiging met alle details van uw bestelling. Deze orderbevestiging vormt geen aanvaarding van het door de klant aangeboden contract.Creasol Storeheeft het recht om een dergelijk aanbod binnen twee weken na ontvangst ervan te accepteren, hetzij door een afzonderlijk bericht te sturen waarin het aanbod wordt bevestigd, hetzij door de goederen binnen deze termijn te leveren.Creasol Storebehoudt zich ook het recht voor om een contractaanbieding van een klant niet te accepteren. De klant wordt dan per e-mail hiervan op de hoogte gebracht.

3 Recht op annulering

Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om zijn intentieverklaring om een contract te sluiten binnen twee weken in te trekken door een schriftelijke verklaring te sturen (per brief, fax of email) of door de goederen terug te sturen naarCreasol Store. Om aan deze termijn te voldoen, is het voldoende om de goederen op tijd te verzenden. Stuur in dit geval de verklaring of de goederen naar:

Creasol di Subiaco Ing. Paolo
via Santa Croce 15
31053 PIEVE DI SOLIGO TV
ITALIË

Gevolgen van intrekking

In geval van intrekking,Creasol Storezal de aankoopprijs, indien reeds betaald, terugbetalen aan de klant. Alle kosten betaald doorCreasol Store(bezorgkosten en bankkosten) worden van de aankoopprijs afgetrokken. In geval van een ernstige verslechtering van de kwaliteit van de goederen of in geval van verlies, moet de klant de overeenkomstige waardevermindering of verlies herstellenCreasol Storeals hij zijn bestelling intrekt.
Particuliere klanten hebben alleen het recht om zich terug te trekken; bedrijven of openbare bedrijven hebben geen recht op dit recht, maar ze kunnen ook om intrekking vragen.

4 Prijzen en verzendkosten

Alle vermelde prijzen en verzendkosten zijn inclusief Italiaanse btw (20%) De bovenstaande tabel bevat een aantal verzendkosten, maar meer informatie is beschikbaar tijdens het afrekenen.

5 leveringsvoorwaarden

Goederen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Elke vertraging in het leveringsproces van de goederen valt buiten onze controle. De levertijd kan daarom niet worden gegarandeerd en datums die zijn opgegeven voor de levering van de goederen, worden dus slechts als bij benadering beschouwd. AlsCreasol Storeis niet op voorraad, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht en moet er tot 14 dagen worden toegestaan voor de verzending van de goederen. In geval van een vertraging van meer dan 14 dagen, heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren enCreasol Storezal al het door de klant betaalde geld voor goederen terugbetalen.Creasol Store</ Strong>kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, kosten, schade, kosten of uitgaven die worden veroorzaakt door een vertraging in de levering van de goederen.Creasol Storekiest de wijze van verzending.

6 Betalingsvoorwaarden

Sommige betalingsvoorwaarden worden in de bovenstaande tabel weergegeven. Meer informatie tijdens het afrekenen.

Rembours is alleen beschikbaar in enkele landen. Goed wordt normaal verzonden zonder commerciële factuur. Het bedrijf dat de handelsfactuur nodig heeft, moet dit expliciet vragen, met vermelding van zijn btw-nummer (ondernemingsnummer).

7 Garantie

Alle producten worden gedekt door een garantie tegen materiaal- en fabricagefouten die beperkt zijn tot twee jaar. Deze garantie dekt geen accidentele schade, misbruik, onjuist onderhoud of aanpassing of slijtage of overmacht. Als na inspectieCreasol Storevaststellen dat het product materiaal- of fabricagefouten heeft,Creasol Storezal naar eigen goeddunken het product kosteloos repareren of vervangen en het product aan de klant retourneren. De klant draagt de verzendkosten voorCreasol Store, de kosten van de inspectie en de retourzending zijn voor rekening vanCreasol Store. Deze garantie is exclusief claims voor incidentele schade of gevolgschade in verband met het garantieprobleem.

8 Privacy

Alle persoonlijke klantinformatie wordt absoluut vertrouwelijk behandeld. De informatie wordt alleen opgeslagen en verwerkt voor zover toegestaan door de klant en met strikte naleving van de toepasselijke regels en voorschriften. De overdracht van dergelijke informatie aan derden die niet bij de uitvoering van het contract betrokken zijn, is uitgesloten. De klant die wenst dat zijn informatie wordt verwijderd, dient per e-mail om verwijdering te vragen.
Controleer onzePrivacybeleid.

</ P>

9 Diversen

De klant neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich dat de gekochte goederen voldoen aan de nationale technische vereisten en normen die zijn vereist door zijn land.

10 Bevoegde rechtbank

Bevoegde rechtbank is Treviso, Italië. Bovenstaande algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van het Italiaanse land, met uitzondering van het CISG (Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen).