Generelle vilkår og betingelser

1 Omfang

Følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alt salg, levering og service. Disse generelle vilkår og betingelser gælder udelukkende. Modstridende kunders betingelser eller betingelser, der varierer fra dem, der er angivet i vores generelle vilkår og betingelser, accepteres ikke, medmindre de er godkendt af Creasol Storeskriftligt i individuelle tilfælde. Derudover gælder de gældende lovbestemmelser også.

2 Indgåelse af en kontrakt

Kunden tilbyder at indgå en kontrakt ved at sende en ordre. En automatisk genereret ordrebekræftelse sendes til dig inklusive alle detaljerne i din ordre. Denne ordrebekræftelse udgør ikke accept af den kontrakt, som kunden tilbyder.Creasol Storehar ret til at acceptere et sådant tilbud inden for to uger efter modtagelse af det samme ved at sende en separat meddelelse, hvor tilbuddet er bekræftet eller ved at levere varerne inden for denne periode.Creasol Storeforbeholder sig også retten til ikke at acceptere en kundes tilbud om kontrakt. Kunden informeres derefter herom via e-mail.

3 Ret til afbestilling

Ret til tilbagetrækning

Kunden har ret til at trække sin erklæring om, at han har til hensigt at indgå en kontrakt, tilbage inden to uger ved at sende en skriftlig erklæring (pr. Brev, fax eller e-mail)il) eller ved at returnere varerne tilCreasol Store. For at overholde dette udtryk er det tilstrækkeligt at sende varerne i tide. I dette tilfælde skal du sende erklæringen eller varerne til:

Creasol di Subiaco Ing. Paolo
via Santa Croce 15
31053 PIEVE DI SOLIGO TV
ITALIEN

Konsekvenser af tilbagetrækning

I tilfælde af tilbagetrækning,Creasol Storerefunderer købsprisen, hvis allerede betalt, til kunden. Alle afgifter betalt afCreasol Store(levering og bankgebyr) fratrækkes købsprisen. I tilfælde af en alvorlig forringelse af kvaliteten af varerne eller i tilfælde af tab, skal kunden yde den tilsvarende reduktion i værdi eller tab tilCreasol Storehvis han trækker sin ordre tilbage.
Privatkunder har kun ret til at trække sig tilbage; virksomheder eller offentlige virksomheder har ikke ret til denne ret, men de kan også bede om tilbagetrækning.

4 Priser og forsendelsesgebyrer

Alle angivne priser og forsendelsesomkostninger inkluderer italiensk moms (20%). Tabellen ovenfor viser nogle forsendelsesomkostninger, men mere information er tilgængelig under kassen.

5 Leveringsbetingelser

Varerne afhænger af tilgængelighed. Enhver forsinkelse i leveringsprocessen for varerne er uden for vores kontrol. Leveringstid kan derfor ikke garanteres, og datoer angivet til levering af varerne betragtes derfor kun som omtrentlige. HvisCreasol Storeer ude af lager, vil kunden blive underrettet om denne henseende, og som et resultat bør op til 14 dage tillades for afsendelse af varerne. I tilfælde af en forsinkelse på over 14 dage har kunden ret til at annullere ordren ogCreasol Storerefunderer alle penge, som kunden allerede har betalt for varer.Creasol Store</ Strong>kan ikke holdes ansvarlig for tab, omkostninger, skader, gebyrer eller udgifter forårsaget af forsinkelser i levering af varerne.Creasol Storeskal vælge forsendelsestilstand.

6 Betingelser og vilkår for betaling

Nogle betalingsbetingelser er vist i tabellen ovenfor. Mere information under kassen.

Kontanter ved levering er kun tilgængelige i få lande. Godt sendes normalt uden nogen kommerciel faktura. Virksomheden, der har brug for den kommercielle faktura, skal eksplicit anmode om den med angivelse af moms-ID (forretningsnummer).

7 garanti

Alle produkter er dækket af en garanti mod defekter i materialer og udførelse begrænset til en periode på to år. Denne garanti dækker ikke utilsigtet skade, forkert brug, forkert pleje eller ændring eller slid eller handlinger fra Gud. Hvis efter inspektionCreasol Storefinde ud af, at produktet er defekt i materialer eller udførelse,Creasol Storeskal efter vores skøn reparere eller udskifte produktet gratis og returnere produktet til kunden. Kunden bærer forsendelsesomkostningerne tilCreasol Store, afholdes omkostningerne ved inspektion og returforsendelse afCreasol Store. Denne garanti udelukker krav om utilsigtede skader eller følgeskader i forbindelse med garantiproblemet.

8 Privatliv

Alle personlige kundeoplysninger behandles absolut fortrolige. Oplysningerne skal kun opbevares og behandles i det omfang, som kunden tillader det, og under overholdelse af gældende regler og forskrifter. Overførsel af sådanne oplysninger til tredjepart, der ikke er involveret i udførelsen af kontrakten, er udelukket. Den kunde, der ønsker, at oplysningerne fjernes, skal bede pr. E-mail om fjernelse.
Tjek venligst voresFortrolighedspolitik.

</ P>

9 Diverse

Kunden tager det fulde ansvar for, at de købte varer opfylder de nationale tekniske krav og standarder, der kræves af dets land.

10 Domstol for kompetence

Domstolen er Treviso, Italien. Ovenstående generelle vilkår og betingelser reguleres af lovene i det italienske land, med undtagelse af CISG (De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer).