Vispārīgi noteikumi

1 Darbības joma

Visiem pārdošanas, piegādes un pakalpojumiem piemēro šādus vispārīgos pārdošanas un piegādes noteikumus. Šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir piemērojami tikai un vienīgi. Pretrunīgi klientu nosacījumi vai nosacījumi, kas atšķiras no tiem, kas norādīti mūsu Vispārīgajos noteikumos, netiks pieņemti, ja tos neapstiprinās Kreasola veikalsrakstveidā atsevišķos gadījumos. Turklāt piemēro arī piemērojamos tiesību aktus.

2 Līguma sastādīšana

Klients piedāvā noslēgt līgumu, nosūtot pasūtījumu. Jums tiks nosūtīts automātiski ģenerēts pasūtījuma apstiprinājums, iekļaujot visu informāciju par jūsu pasūtījumu. Šis pasūtījuma apstiprinājums nenozīmē klienta piedāvātā līguma pieņemšanu.Kreasola veikalsir tiesīgs pieņemt šādu piedāvājumu divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas, nosūtot atsevišķu ziņojumu, kurā piedāvājums tiek apstiprināts, vai piegādājot preces šajā termiņā.Kreasola veikalsarī patur tiesības nepieņemt klienta piedāvāto līgumu. Pēc tam klientu par to informē pa e-pastu. </p

3 Tiesības uz atcelšanu

Tiesības uz atteikšanos

Klientam ir tiesības divu nedēļu laikā atsaukt savu nodomu noslēgt līgumu, nosūtot rakstisku paziņojumu (ar vēstuli, faksu vai e-pastuil) vai atdodot preces uzKreasola veikals. Lai ievērotu šo terminu, pietiek ar to, ka preces tiek nosūtītas savlaicīgi. Šajā gadījumā, lūdzu, nosūtiet paziņojumu vai preces uz:

Creasol di Subiaco Ing. Paolo
caur Santa Croce 15
31053 PIEVE DI SOLIGO televizors
ITĀLIJA

Izstāšanās sekas

Atsaukuma gadījumāKreasola veikalsatmaksā klientam pirkuma cenu, ja tā jau ir samaksāta. Visas maksas maksāKreasola veikals(piegādes maksa un bankas maksa) tiks atskaitīti no pirkuma cenas. Preču kvalitātes būtiska pasliktināšanās vai nozaudēšanas gadījumā klientam ir jākompensē attiecīgais vērtības samazinājums vai zaudējumi līdzKreasola veikalsja viņš atsauc savu rīkojumu.
Tikai privātiem klientiem ir tiesības atteikties; uzņēmumiem vai publiskām korporācijām nav tiesību uz šīm tiesībām, taču viņi var pieprasīt arī atsaukšanu.

4 Cenas un piegādes maksa

Visās uzskaitītajās cenās un nosūtīšanas maksā iekļauts Itālijas PVN (20%). Augšējā tabulā ir uzskaitītas dažas nosūtīšanas maksas, taču papildu informācija ir pieejama izrakstīšanās laikā.

5 Piegādes nosacījumi

Preces ir atkarīgas no pieejamības. Jebkura preču piegādes procesa kavēšanās nav mūsu kontrolē. Tāpēc piegādes laiku nevar garantēt, un tāpēc visi preču piegādei norādītie datumi tiek uzskatīti tikai par aptuveniem. JaCreasol Storenav noliktavā, klients par to tiks informēts, un līdz ar to preču nosūtīšanai vajadzētu būt atvēlētam līdz 14 dienām. Ja kavējums pārsniedz 14 dienas, klientam ir tiesības atcelt pasūtījumu unKreasola veikalsatmaksās naudu, kuru klients jau ir samaksājis par precēm.Kreasola veikals</ strong>neuzņemas atbildību par zaudējumiem, izmaksām, bojājumiem, nodevām vai izdevumiem, kas radušies preču piegādes kavēšanās dēļ.Kreasola veikalsizvēlas nosūtīšanas veidu.

6 Apmaksas noteikumi

Daži maksājuma nosacījumi ir parādīti iepriekš tabulā. Plašāka informācija izrakstīšanās laikā.

Piegāde skaidrā naudā ir pieejama tikai dažās valstīs. Prece parasti tiek nosūtīta bez rēķina. Uzņēmumam, kam nepieciešams faktūrrēķins, tas tieši jāprasa, norādot tā PVN ID (uzņēmuma numuru).

7 Garantija

Uz visiem izstrādājumiem attiecas garantija uz materiālu un izgatavošanas trūkumiem uz diviem gadiem. Šī garantija neattiecas uz nejaušiem bojājumiem, nepareizu izmantošanu, nepareizu kopšanu vai pārveidošanu, kā arī nolietošanos vai Dieva darbību. Ja pēc pārbaudesKreasola veikalskonstatēt, ka izstrādājumam ir trūkumi attiecībā uz materiāliem vai tā izstrādājumu,Kreasola veikalspēc mūsu ieskatiem bez maksas salabo vai nomaina izstrādājumu un atdod to klientam. Klients sedz nosūtīšanas izmaksas uzKreasola veikalspunktu, pārbaudes un atpakaļnosūtīšanas izmaksas sedzKreasola veikals. Šī garantija izslēdz pretenzijas par nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem saistībā ar garantijas problēmu.

8 Privātums

Visa klienta personīgā informācija tiks apstrādāta absolūti konfidenciāli. Informāciju glabā un apstrādā tikai tādā apjomā, kādu atļauj klients, stingri ievērojot piemērojamos noteikumus. Šādas informācijas nodošana trešām personām, kas nav iesaistītas līguma izpildē, ir izslēgta. Klientam, kurš vēlas, lai tā informācija tiktu noņemta, noņemšanai vajadzētu lūgt pa e-pastu.
Lūdzu, pārbaudiet mūsuPrivātuma politika.

</ p>

9 Dažādi

Klients uzņemas pilnu atbildību par to, ka iegādātās preces atbilst tās valsts noteiktajām tehniskajām prasībām un standartiem.

10 Jurisdikcijas tiesa

Jurisdikcijas tiesa ir Treviso, Itālija. Iepriekš minētos vispārīgos noteikumus un nosacījumus reglamentē Itālijas valsts likumi, izņemot CISG (Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par preču starptautiskas pārdošanas līgumiem).