Általános feltételek

1 Hatály

A következő általános értékesítési és szállítási feltételek az összes értékesítésre, szállításra és szolgáltatásra vonatkoznak. Ezek az Általános Szerződési Feltételek kizárólag alkalmazandók. Az Általános Szerződési Feltételeinkben megjelöltől eltérő, egymással ütköző vásárlói feltételek vagy feltételek nem fogadhatók el, kivéve, ha a Creasol Storeegyedi esetekben írásban. Ezenkívül az alkalmazandó jogi rendelkezéseket is alkalmazni kell.

2 A szerződés megkötése

Az ügyfél megrendelés elküldésével ajánlja a szerződés megkötését. Automatikusan generált megrendelés-visszaigazolást küldünk Önnek, amely tartalmazza a megrendelés minden részletét. Ez a megrendelés visszaigazolás nem jelenti az ügyfél által felajánlott szerződés elfogadását.Creasol Storeaz ajánlat megérkezésétől számított két héten belül elfogadhatja az ilyen ajánlatot, külön üzenet küldésével, amelyben megerősíti az ajánlatot, vagy az árut ezen határidőn belül kiszállítja.Creasol Storefenntartja a jogot arra is, hogy nem fogadja el az ügyfél szerződéses ajánlatát. Az ügyfelet erről e-mailben értesítik.

3 Lemondási jog

Visszavonás joga

Az ügyfélnek jogában áll két héten belül visszavonni a szerződéskötési szándékát a levélben, faxon vagy e-mailenil) vagy az árut visszajuttatvaCreasol Store. Ennek a kifejezésnek a betartása érdekében elegendő az árut időben eljuttatni. Ebben az esetben kérjük, küldje el a nyilatkozatot vagy az árut a következő címre:

Creasol di Subiaco Ing. Paolo
keresztül Santa Croce 15
31053 PIEVE DI SOLIGO TV
OLASZORSZÁG

A visszavonás következményei

Visszavonás eseténCreasol Storevisszatéríti a vevőnek a vételárat, ha azt már megfizették. Minden díjat fizetCreasol Store(szállítási és banki díjat) levonják a vételárból. Az áruk minőségének jelentős romlása vagy elvesztése esetén az ügyfélnek meg kell javítania az érték vagy veszteség megfelelő csökkenésétCreasol Storeha visszavonja a parancsát.
Csak a magánfogyasztóknak van joga visszavonni; cégek vagy állami vállalatok nem jogosultak erre a jogra, de kérhetik a visszavonást is.

4 Árak és szállítási díjak

Az összes felsorolt ár és a szállítási díj tartalmazza az olasz ÁFA-t (20%). A fenti táblázat felsorol néhány szállítási díjat, de további információk a fizetésnél állnak rendelkezésre.

5 Szállítási feltételek

Az áruk rendelkezésre állása függ. Az áruk szállítási folyamatában bekövetkező bármilyen késedelem nem befolyásolható. Ezért a szállítási határidő nem garantálható, és az áruk kiszállítására meghatározott időpontokat csak hozzávetőlegesnek kell tekinteni. HaCreasol Storenincs raktáron, az ügyfelet erről értesítjük, és ennek eredményeként legfeljebb 14 nap áll rendelkezésre az áruk feladására. Több mint 14 napos késés esetén az ügyfélnek joga van visszavonni a megrendelést ésCreasol Storevisszatéríti az ügyfél által az árukért már kifizetett pénzt.Creasol Store</ Strong>nem felel a veszteségekért, költségekért, károkért, díjakért vagy költségekért, amelyeket az áruk szállításának késése okozott.Creasol Storeválasztja a küldés módját.

6 Fizetési feltételek

Néhány fizetési feltételt a fenti táblázat mutat be. További információ a pénztár alatt.

A kézbesítés csak néhány országban érhető el. A jót általában NEM küldik el kereskedelmi számlával. A cégnek, akinek szüksége van a kereskedelmi számlára, kifejezetten kérnie kell azt, feltüntetve héa-azonosítóját (üzleti számát).

7 Garancia

Minden termékre kétéves időtartamra vonatkozik az anyag- és a gyártási hibák elleni garancia. Ez a jótállás nem terjed ki a véletlen károsodásokra, a visszaélésekre, a nem megfelelő ápolásra vagy átalakításra, a kopásra vagy az Isten cselekedeteire. Ha a vizsgálat utánCreasol Storemegállapítja, hogy a termék anyag- vagy kivitele hibás,Creasol Storesaját belátása szerint ingyenesen kijavítja vagy kicseréli a terméket, és visszaküldi a terméket a vevőnek. A szállító költségeit az ügyfél viseliCreasol Store, az ellenőrzés és a visszaküldés költségeit viseliCreasol Store. Ez a garancia nem terjed ki a garancia problémájával kapcsolatos véletlen vagy következményes károkért.

8 Adatvédelem

Az ügyfelek minden személyes adatait teljesen bizalmasan kezelik. Az információkat csak az ügyfél által megengedett mértékben lehet tárolni és feldolgozni, az alkalmazandó szabályok szigorú betartása mellett. Az ilyen információk harmadik félnek történő továbbadását, aki nem vesz részt a szerződés teljesítésében, kizárják. Azon vásárlónak, aki az információk eltávolítását kívánja, e-mailben kell kérnie az eltávolítást.
Kérjük, ellenőrizze aAdatvédelmi irányelvek.

</ P>

9 Egyéb

Az ügyfél teljes felelősséget vállal arról, hogy a vásárolt áruk megfelelnek az ország által előírt nemzeti műszaki követelményeknek és szabványoknak.

10 Bírósági Bíróság

A joghatósággal rendelkező bíróság Treviso, Olaszország. A fenti Általános Szerződési Feltételeket az olasz ország törvényei szabályozzák, kivéve a CISG-t (az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye).