Duplikatorer och sändare med fjärrkontroll

MultiMultiST keyfob

Handhållna fjärrkontrollduplikatorer, enkelfrekvens eller multifrekvens, med snygg design och bra prestanda.

Också,stationära fjärrkontrollduplikatorer / sändare, som fungerar på mer än 1 frekvens (till exempel knapp 1 vid 433,92 MHz och knapp 2 vid 868,3 MHz ); levereras externt (från 7 till 35Vdc, eller från 5 till 24Vac) eller internt (av en CR2032 långlivad cell).

Duplikatorer och sändare med fjärrkontroll