• -30%

DomBusEVSE: inteligentny moduł do stworzenia stacji ładowania EV (Wallbox)

Inteligentny moduł EVSE do samodzielnego wykonania stacji ładującej EV (wallbox) współpracującej również z systemem automatyki domowej Domoticz

131,76 €
92,23 € Zniżka 30%
Wysyłka w 1 dzień roboczy

Rabaty ilościowe

Ilość Rabat Jednostkowy Cena Oszczędzasz
1 30% 92,23 € 39,53 €
2 32% 89,60 € 84,33 €
3 34% 86,96 € 134,40 €
4 35% 85,64 € 184,46 €
6 36% 84,33 € 284,60 €
9 37% 83,01 € 438,76 €
Ilość
Dostępny

 

Full support: most products are designed by us!

 

Orders are shipped within 1 working day, by post or express courier

 

24 months warranty, easy return/refund in case of problem

Wallbox using DomBusEVSE

Creasol DomBusEVSEto w pełni przetestowany moduł na szynę DIN, przeznaczony do systemu automatyki domowej Domoticzładować pojazdy elektryczne zgodnie ze standardemIEC 62196-2Tryb3(Ładowanie AC, moc do 22kW).

Działa jakosamodzielny(bez kontrolera domotycznego) lub wtryb zarządzany(prąd ładowania kontrolowany przez Domoticz).

W trybie stand-alone działa tylko jako ładowarka jednofazowa, ponieważ odczytuje tylko licznik energii DDS238-2 ZN/S (jednofazowy);za pomocą automatyki domowej Domoticz jest w stanie zarządzać ładowaniem trójfazowympobierając aktualną wartość mocy sieciowej z Domoticza (np. SDM630 lub inny miernik mocy już zainstalowany w Domoticzu). Wartość mocy z sieci elektrycznej jest potrzebna DomBusEVSE do regulacji prądu ładowania zapobiegającego przeciążeniom/rozłączeniom, a także do utrzymania maksymalnej mocy ustawionej przez użytkownika: więcej informacji poniżej.

Do it yourself smart wallbox using Domoticz and DomBusEVSE module

Smart EV charging station for Domoticz home automation system

How to charge electric car using Domoticz Home Automation System

Cechy

 • Zarządza do 4klasa-1 (bardzo dokładna)Liczniki energii ModbusDDS238-2 ZN/S (jednofazowy), jeden do pomiaru mocy/energii ładowania, drugi do pomiaru mocy/energii wymienianej z siecią elektroenergetyczną. W razie potrzeby można go również podłączyć do innych 2 liczników energii w celu monitorowania innych obciążeń/obwodów (pompa ciepła, kuchnia, ...). Ponieważ liczniki energii są naprawdę dokładne, jest to możliwedokładne statystyki i wykresyo energii wykorzystywanej do ładowania pojazdu elektrycznego oraz energii wymienianej z siecią.
 • Steruje zewnętrznym stycznikiem 2P, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie sieciowe samochodu elektrycznego i w pełni sprawdzić, czy stycznik działa zgodnie z oczekiwaniami.
 • 5 trybów pracy, które można skonfigurować za pomocą interfejsu Domoticza lub za pomocą 2 przycisków GÓRA/DÓŁ:
  WYŁĄCZONY: ładowanie EV wyłączone (stan diody: czerwona)
  SŁONECZNY: używaj tylko energii z układu słonecznego, upewniając się, że moc z sieci wynosi 0 (stan diody: zielony)
  25%: używaj zarówno energii słonecznej, jak i sieciowej, maks. 25% dostępnej mocy (na przykład przy umowie na 6 kW, użyj maks. 1500 W z sieci + dostępną moc z energii słonecznej) (stan diody: żółty)
  50%: używaj zarówno energii słonecznej, jak i sieciowej, maks. 50% dostępnej mocy (np, przy umowie 6kW pobierz max 3kW z sieci) (stan diody: żółta)
  75%: używaj zarówno energii słonecznej, jak i sieciowej, maks. 75% dostępnej mocy (na przykład przy umowie na 6 kW, użyj maks. 4500 W z sieci) (stan diody: żółta)
  100%: używaj zarówno energii słonecznej, jak i sieciowej, maksymalna pełna moc (na przykład przy umowie 6kW, użyj maksymalnie 6kW) (stan diody: żółty)
  ZARZĄDZANY: prąd ładowania ustawiony przez sterownik domotica (np. skryptem) (stan diody: niebieski)
 • AUTOMATYCZNY STARTFunkcja: długie naciśnięcie przycisku W DÓŁ (1 sekunda), aby zatrzymać ładowanie lub odłączenie pojazdu ustawić tryb na WYŁ. Gdy pojazd zostanie ponownie podłączony, tryb ładowania zostanie automatycznie przywrócony do poprzedniego trybu ładowania. Na przykład, jeśli tryb ładowania byłSŁONECZNY, za każdym razem, gdy pojazd jest podłączony, tryb ładowania jest ustawiany naSŁONECZNYautomatycznie.
  AUTOSTART można wyłączyć, więc po podłączeniu pojazdu proces ładowania nie rozpocznie się automatycznie, ale rozpocznie się ręcznie (przyciskiem W GÓRĘ, aby zmienić tryb lub za pomocą sieciowego interfejsu użytkownika) lub rozpocznie się na podstawie czasu (prosta zasada dotycząca kontrolera domotycznego, aby na przykład rozpocząć i zakończyć ładowanie w nocy).
 • To pokazujefajne wykresyz
  -moc/energia ładowania, czyli rozróżnić na dwa poniższe wykresy
  - moc/energia ładowaniaod słonecznego(fotowoltaika lub inne źródło odnawialne)
  - ładowaniemoc/energia z sieci elektrycznej
  - napięcie ładowania i współczynnik mocy
  - całkowita moc/energia z sieci
  - napięcie sieciowe, współczynnik mocy i częstotliwość
 • Wyświetlacz LED RGB aktualny stan EV:
  EV odłączony: 1 mignięcie na zielono
  EV podłączony: 2 miga na zielono
  Ładowanie EV: niebieska dioda miga 1 lub więcej razy, wskazując aktualną moc (1 mignięcie => mniej niż 1kW, 2 mignięcia => mniej niż 2kW, ...)
  Błąd EV: 1 lub więcej czerwonych błysków
  Po wybraniu nowego trybu EV (ze smartfona lub za pomocą przycisku GÓRA/DÓŁ), dioda RGB pokazuje aktualny tryb przez 1 sekundę.

Jak działa EVSE?

Chociaż jest to w pełni przetestowany produkt, inżynierowie techniczni mogą go używać wyłącznie do celów rozwojowych lub demonstracyjnych. Creasol odrzuca wszelką odpowiedzialność za uszkodzenia rzeczy lub osób.
Zasilanie sieciowe (jednofazowe 230 V, trójfazowe 400 V) jest podłączone do pojazdu za pośrednictwem stycznika 2- lub 4-stykowego (przekaźników), aby zapewnić brak zasilania, gdy sesja ładowania jest WYŁĄCZONA.
Tylko przewód pilota sterującego + uziemienie są podłączone do modułu EVSE: pilot sterujący jest chroniony przez urządzenie tłumiące napięcie przejściowe.
Inteligentny moduł EVSE:

 1. monitoruje zasilanie sieciowe za pomocą licznika energii/mocy
 2. monitoryzasilacza ładowania przez inny licznik energii/mocy
 3. monitoruje pilota sterującego, aby sprawdzić stan pojazdu (odłączony, podłączony, żądanie ładowania, żądanie wentylacji, alarm)
 4. wyślij do samochodu sygnał PWM 1KHz, aby określić maksymalny dostępny prąd do ładowania
 5. włącza zasilanie sieciowe poprzez stycznik
 6. rejestruje wszystkie pomiary, aby zapewnić ładne wykresy, które pozwalają mieć statystyki dotyczące zużycia samochodów elektrycznych

Dzięki Domoticz możliwe jest również podłączenie chmury pojazdu, aby uzyskać inne informacje o stanie naładowania akumulatora, liczniku kilometrów, lokalizacji, prędkości, ...

Jak zrobić DIY Smart Wallbox (stację ładowania EV) za pomocą Creasol DomBusEVSE?

Poniższy schemat przedstawia podłączenie modułu EVSE do licznika energii, stycznika, wyłącznika różnicowoprądowego w celu uzyskania kompletnej inteligentnej skrzynki ściennej, jednofazowej 230 V, wykrywającej moc sieci w celu uzyskania najlepszej prędkości ładowania, zapobiegającej przeciążeniom i rozłączeniom.Schemat blokowy dostępny jest również w formacie PDF.

Istnieje możliwość wykonania ładowarki trójfazowej poprzez wymianę stycznika na wersję 4P i zastosowanie trójfazowego licznika energii podłączonego do Domoticza, dzięki czemu prąd pobierany z sieci elektrycznej jest podawany przez Domoticz do modułu DomBusEVSE.

To urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie dla inżynierów technicznych, do celów rozwojowych. Kreazolzrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za uszkodzenia rzeczy lub osób.

DIY smart EV charging station using Domoticz home automation system

Zestawienie materiałów

 • Moduł EVSEKreazolDomBusEVSE
 • RCCB typu Bktóry jest w stanie wykryć prądy różnicowe chroniące obwód, nawet jeśli prądy są w DC.
 • Jedenlicznik energiiDDS238-2 ZN/S(wersja Modbusa)rejestrować energię dostarczoną do pojazdu, moc ładowania, ... To bardzo dokładny licznik energii klasy 1.Ten licznik energii nie jest niezbędny: można go pominąć, oszczędzając miejsce i koszty, ale stracisz statystyki i wykresy dotyczące mocy i energii zużywanej do ładowania pojazdu.
 • JedenStycznik 2P 40A(stycznik 4Pw przypadku ładowarki trójfazowej) w celu włączenia/odłączenia zasilania sieciowego pojazdu, odłączając pojazd w przypadku WYŁĄCZENIA procesu ładowania.
 • Jedenlicznik energiiDDS238-2 ZN/Spodłączony do sieci elektrycznej, aby wykryć moc importu/eksportu i uwzględnić energię, napięcie, współczynnik mocy i częstotliwość. Dobrze jest też zmierzyć moc i energię zużywaną przez budynek oraz mieć ładne wykresy przedstawiające te parametry na przestrzeni lat.
  W przypadku, gdy miernik mocy już istnieje, podając wartość mocy z interwałem max 10s,można z niego korzystać bez podłączania licznika do DomBusEVSE, ale dodając prosty skrypt ustawiający urządzenie wirtualneZasilanie sieciowew DomBusEVSEkiedy zmienia się moc; wartość mocy powinna być ujemna w przypadku eksportu energii do sieci.
 • Kabel typu 2 lub typu 1do podłączenia pojazdu i oczywiście kilka przewodów do połączenia wszystkich części razem. Kabel EV do ładowania jednofazowego ma 4 żyły: Line, Neutral, PE i Control Pilot.
 • Jeśli brakuje zasilacza 13,6 V prądu stałego, azasilacz 13,6V 15Wjest potrzebne
 • Jeśli sieć DomBus nie została zainstalowana, aDo podłączenia kontrolera Domotic potrzebny jest adapter USB/RS485
 • Jeśli nie zainstalowano kontrolera domotyki, komputer jednopłytkowy, taki jak Rock PI-S (dla podstawowego kontrolera domotyki z kilkoma automatykami), Raspberry PI4 lub podobny (mocniejszy, przydatny do posiadania pełnego systemu domotyki z kilkoma automatykami i setkami urządzeń) jest potrzebny, podobnie jak konwerter 12V na 5V DC/DC do zasilania komputera jednopłytkowego.

Konfiguracja

Wykonaj wszystkie przewody zgodnie z powyższym schematem (kliknij, aby pobrać schemat w formacie PDF w wyższej rozdzielczości ), ale podłącz do pojazdu elektrycznego tylko licznik energii, który mierzy energię.

Sugerujemy umieszczenie modułów Wallbox w wewnętrznej skrzynce rozdzielczej , możliwie w pobliżu miejsca, w którym zaparkujesz samochód, ale także w pobliżu głównej skrzynki rozdzielczej lub falownika słonecznego, jeśli istnieje, aby zminimalizować długość kabla: użyj przewodów 6 mm² (lub 10 mm²) do zasilanie sieciowe. Następnie umieść małe pudełko o wymiarach 10x10 cm w miejscu, w którym zaparkowany jest samochód elektryczny , wewnątrz lub na zewnątrz, połączone przewodami 3x 6mm² (lub 10mm²) (L,N,PE) plus ekranowane 2x0.Kabel 22mm² (standardowy kabel do systemów alarmowych): jeden przewód jest podłączony do listwy zaciskowej CP (pilot kontrolny), a drugi przewód + ekran do PE/GND. Kabel Type-2 lub Type-1 (z tylko złączem wtykowym do pojazdu) zostanie podłączony do małego pudełka.

W przypadku, gdy urządzenie jest używane jako samodzielne, bez podłączonego kontrolera domotycznego, liczniki energii muszą być już skonfigurowane z adresem Modbus=2 (do EV) i adresem=3 (do sieci): można je kupić w sklepie Creasol prosząc o adres już zaprogramowany. Można również poprosić o zaprogramowanie modułu EVSE z odpowiednią wartością MAXPOWER (maksymalna moc z sieci), MAXCURRENT (maksymalny prąd obsługiwany przez kabel EV).

Kolejne instrukcje odnoszą się do kontrolera Domoticz , darmowego kontrolera automatyki domowej typu open source, który pozwala na pełną kontrolę nad wallboxem i jest wysoce zalecany : działa na tanim sprzęcie, takim jak Rock PI-S lub Raspberry PI4 , podobnie jak komputery z systemem Linux, Windows i Maca.

Zaleca się zainstalowanie Domoticz Beta, który jest aktualny, Python Plugin Manager (niedostępny w systemie Windows), następnie można zainstalować wtyczkę Creasol DomBus z Python Plugin Manager: w ten sposób można otrzymywać powiadomienia o przyszłych aktualizacjach firmy DomBuswtyczki i automatycznej aktualizacji.

DomBusEVSE można podłączyć do kontrolera Domotic / PC za pomocą adaptera USB/RS485: urządzenie zostanie automatycznie dodane do panelu Domoticz -> Przełączniki, z fabrycznym adresem ffe3.1: kliknij przycisk Edytuj i dodaj do opisu ,HWADDR =0x0001 lub inny unikalny adres, a następnie kliknij przycisk Zapisz: kliknij Dashboard, a następnie ponownie Switches, aby zobaczyć na dole urządzenia EVSE: EVSE On, RL2, EVSE Supply, EVSE Mode, EVSE State, EVSE Current. Kliknij tryb EVSE i edytuj parametry MAXPOWER i MAXCURRENT, a następnie zapisz.

Utwórz nowy pokój, aby zgrupować wszystkie urządzenia EVSE: Konfiguracja -> Więcej opcji -> Plany -> Plan pokoju, dodaj nowy pokój Wallbox lub coś innego i dodaj wszystkie urządzenia z adresem odpowiadającym ustawionemu wcześniej HWADDR. Następnie kliknij Pulpit nawigacyjny i wybierz pomieszczenie Wallbox .

Ponieważ liczniki energii są fabrycznie zaprogramowane z adresem Modbus 1, należy najpierw podłączyć licznik między RCCB typu B a stycznikiem i przypisać adres = 2 w następujący sposób: wybrać Domoticz -> Utility -> M1 Addr device, kliknąć przycisk Edit i wpisać w polu Opis ADDR=2 następnie zapisz. Następnie podłącz główny licznik energii (mierzący moc wymienianą z siecią) i przypisz adres=2: wybierz Domoticz -> Utility -> M1 Addr device, kliknij przycisk Edit i wpisz w polu Opis ADDR=3, a następnie zapisz.

Jeżeli licznik energii podłączony do sieci elektrycznej grid jest już dostępny, wystarczy zainstalować prosty skrypt, który przy zmianie zasilania z sieci aktualizuje wartość „urządzenia wirtualnego”Zasilanie sieciowektóry jest tworzony automatycznie

Wreszcie, DomBusEVSE ma dodatkowe wsparcie dla:
* Wyjście przekaźnikowe SPST RL2, z możliwością 250V 5A, które można wykorzystać w dowolnym celu

* do 4 liczników energii, czyli 2 dodatkowe liczniki energii (o adresach=4 i 5) można podłączyć, aby uzyskać statystyki mocy dla pompy ciepła, kuchni, ....

Wszystkie części powinny być dostępne wSklep Creasol, ale nie kabel Type-2 lub Type-1.

Domoticz i DomBusEVSE

Poniższy rysunek przedstawia integrację w Domoticz modułu EV (samochód Kia Niro, z wykorzystaniem wtyczki dostępnej z Python Plugin Manager) oraz modułu DomBusEVSE; to pokazujewycieczkado jeziora Garda na północy Włoch, z okkrótkie ładowanie na stacji 11kW, oraznastępnie długa sesja ładowania za pomocą stacji ładowania DomBusEVSE w trybie SŁONECZNYM(tylko energia z fotowoltaiki).

Podczas sesji ładowania w domu, w trybie SŁONECZNYM, zarówno pralka, jak i piekarnik były włączone: w tym przypadku moduł EVSE zredukował prąd ładowania do minimum i po 90 sekundach zakończył sesję, aż dostępna moc powróciła powyżej parametru STARTPOWER . Jak pokazano na poniższych wykresach, moduł zapewnia brak zasilania z sieci w trybie SŁONECZNYM.

Trip to Garda Lake, Northern of Italy, and charging by 11kW station and by DomBusEVSE wallbox in SOLAR mode

DomBusEVSE wallbox w trybie zarządzanym

Gdy moduł DomBusEVSE jest skonfigurowany wtryb zarządzany, Domoticzodpowiada za ustawienie preferowanego prądu ładowania. Oczywiście wszystkie zabezpieczenia dotyczące prądu maksymalnego, minimalnego i ewentualnych alarmów z samochodu są poprawnie zarządzane przez moduł EVSE.
W trybie zarządzanym łatwo jest:
1. łatwo ustawićminimalny i maksymalny poziom naładowania baterii
2. łatwo ustawićmaksymalny prąd ładowania
3.gdy poziom naładowania baterii jest poniżej minimum, ładuj z maksymalną mocądozwolone przez licznik energii elektrycznej (we Włoszech na przemian 90 minut przy maksymalnej mocy + 27% i 90 minut przy maksymalnej mocy + 10%,szybsze ładowanie nie jest możliwe!Podczas korzystania z maksymalnej mocy należy dokładnie sprawdzić instalację elektryczną, aby uniknąć przegrzania i pożaru!!)
4.gdy poziom naładowania baterii znajduje się między minimalnym a maksymalnym, ładuj, używając wyłącznie energii odnawialnej z fotowoltaiki

Ponadto można dostosować maksymalną moc sieci, aby uzyskać maksimum z sieci.Poniższy wykres przedstawia przypadek Włoch, gdzie maksymalna dostępna moc wynosi P+10% na zawsze i P+27% przez maksymalnie 90 minut co 180 minut: moc ładowania będzie jak najwyższa,regulując moc ładowania, aby uzyskać maksymalną dostępną moc zapobiegając rozłączeniu. Moc ładowania jest aktualizowana co 6 sekund, aby zadbać o inne budynkiurządzenia.

DomBusEVSE: rozwiązanie typu wallbox minimalizujące moc ładowania przy maksymalnym zużyciu energii z licznika energii elektrycznej

{youtube}fyDtGO6S1UI{/youtube}

Ładowanie samochodu elektrycznego, gdy dostępny jest akumulator stacjonarny

W przypadku zainstalowania w budynku stacjonarnego akumulatora możliwe są dwa przypadki:
1. licznik energii sieciowej DomBusEVSE jest montowany przed czujnikiem stacjonarnego akumulatora/inwertera (zasilanie sieciowe -> licznik energii DomBusEVSE -> czujnik akumulatora)

2. licznik energii sieciowej DomBusEVSE montujemy za czujnikiem stacjonarnego akumulatora/inwertera (zasilanie sieciowe -> czujnik akumulatora -> licznik energii DomBusEVSE)

Aby wyjaśnić te dwa przypadki, załóżmy, że fotowoltaika wytwarza 3kW, dom zużywa 1kW, maksymalna moc z akumulatora to 5kW, maksymalna moc z sieci to 6kW

Tryb EVSE WYŁĄCZONY SŁONECZNY 25% 50% 75% 100%
Przypadek nr 1 moc ładowania
(Miernik EVSE, tzwmiernik baterii)
0 3-1=2kW 3-1+1,5=3,5kW 3-1+3=5 kW 3-1+4,5=6,5kW 3-1+6=8kW
Przypadek nr 2 moc ładowania
(miernik baterii, następnie miernik EVSE)
0 3-1+5=7kW 3-1+5+1,5=8,5kW 3-1+5+3=10 kW 3-1+5+4,5=11,5kW 3-1+5+6=13kW

Oczywiście parametr ustawia maksymalny prąd obsługiwany przez kabel, który zwykle wynosi 32A, więc moc ładowania jest ograniczona do 7-8kW w jednej fazie.

creDomBusEVSE CreasolDomBusEVSE


For any questions, suggestions, feature requests, contact us by Telegram, group DomBus.

DomBus modules installation block chart

Installation schema
Often it's important to have a stable power to supply your Smart Home, to avoid troubles with the domotic controller (RaspberryPI or other), have internet connection always ON and are able to manage alarm sensors even in case of power outage.
 • Use a 12V power supply unit with backup battery charger, to avoid trouble on RaspberryPI or other devices. Also, in this way it's possible to get everything working even in case of power outage (domotic controller, domotic modules, network switches, routers, NVR and IPcams).
 • Use a 12V lead-acid battery well dimensioned to supply everything during blackout.
 • Use a DC/DC converter 12V → 5V 3A to supply the RaspberryPI, if you have it.
 • To use DomBus modules, use a standard alarm shielded cable (within 4 wires) to interconnect all modules to RaspberryPI (through a cheap RS485 to USB adapter).
 • Protect each bus with a fuse

Ports parameters

Modbus address Modbus value DomBus parameter Function
8192 1-247 HWADDR=0xNNNN This command sets a new address for the DomBus module. Be sure to assign to each module a unique address, to avoid conflicting modules.
DomBus protocol and Domoticz: choose a device associated to the module, edit and add in the description field the text ,HWADDR=0x0001 for example, to assign address 1 to the module. Reload the Switches panel to see the new devices associated to the new module address. NNNN must be a number in exadecimal format, from 0x0001 to 0xff00, so 65280 combinations are available. Keep note of address assegnated to each dombus device, because in case of conflicting addresses it's needed to switch off one of the conflicting device and program the remaining one to another address, or make a factory reset as explained below.
Domoticz example: ID=ff23.1,OUT_RELAY_LP,HWADDR=0x2301 to change address from ff23 to 2301
8193 0-7 Not available Set the serial bitrate to:
0 → 115200 bps (default)
1 → 57600 bps
2 → 38400 bps
3 → 19200 bps
4 → 9600 bps
5 → 4800 bps
6 → 2400 bps
7 → 1200 bps
8194 0-2 Not available Set the serial parity to:
0 → none (default)
1 → even
2 → odd
512+Port#-1 0 NORMAL Used the standard logic state for an input or output: for a digital input, On correspond to high voltage (normally 3.3V) and Off with low voltage (input shorted to GND); for an output, On corresponds to relay or open-drain mosfet active, while Off corresponds to relay/mosfet disabled. Can be used inverted with the INVERTED option (below).
Domoticz example: ID=2301.1,OUT_RELAY_LP,NORMAL to get relay active when ON, and deasserted when OFF (normal behaviour). To invert, write INVERTED instead of NORMAL.
512+Port#-1 1 INVERTED Used to invert the logic state of an input or output. Can be used in conjuction with OUT_DIGITAL, OUT_RELAY_LP, IN_DIGITAL, DIMMER.
For digital inputs, On corresponds with input shorted to GND, while Off corresponds to input open (with internal pullup to 3V3). For outputs, On means that relay/mosfet output is OFF and OFF means that relay/mosfet output is ON.
Domoticz example: ID=2301.1,OUT_RELAY_LP,INVERTED to get relay normally active (when domoticz device is Off). To negate this condition, write NORMAL instead of INVERTED.
512+Port#-1 2 PULLUP Used to force the microcontroller internal pullup.
Domoticz example: ID=2301.6,IN_DIGITAL,PULLUP to have the pullup active on port 6 (default behaviour)
512+Port#-1 4 PULLDOWN Used to force the microcontroller internal pulldown. Can be used on inputs that should be normally at logic level 0, and should go to level 1 when a positive voltage is applied to the port.
Domoticz example: ID=2301.6,IN_DIGITAL,PULLDOWN to have the internal pulldown active on port 6. To restore to the default behaviour, write PULLUP instead of PULLDOWN.
256+Port#-1 1 OUT_DIGITAL Digital output, open-drain or relay output. For this kind of port it's possible to set the port value to
0 → OFF
1 or 0xff00 → ON forever
From 2 to 1920 → N*31.25ms (1920=60s)
From 1921 (61s) to 3540 (3600s=1h) → 1s resolution
From 5461 (61m), 6840 (1440m=24h) → 1m resolution
From 6841 (25h) to 65535 → 1h resolution

Domoticz example: ID=2301.1,OUT_DIGITAL to configure the port 1 as a digital output
256+Port#-1 2 OUT_RELAY_LP Can be used with relay outputs and open-drain outputs connected to relay coil, to reduce power consumption
As for OUT_DIGITAL mode, it's possible to specify a port value to get OFF and ON state, and ON including a timeout (monostable)
Domoticz example: ID=2301.1,OUT_RELAY_LP to configure the port 1 as a relay output optimized for low power consumption.
256+Port#-1 4 OUT_DIMMER Set the output as DIMMER, from 0 to 100% using 5% step, 500Hz frequency. Suitable to control LED strip lights
Domoticz example: ID=2301.7,OUT_DIMMER to configure IO7 as output with dimmer function.
256+Port#-1 5 OUT_BUZZER or OUT_FLASH (same behaviour) In case the port supports OUT_BUZZER mode, it's possible to connect a piezo buzzer (without the oscillator inside!!) between this port and the next one (push-pull, 3.3V, 6.6V peak-to-peak) to get a 5KHz signal on buzzer. In case the port does not support OUT_BUZZER mode (Led, I/O, open-drain or relay output), the I/O can be used to supply a LED or a blinker. The Domoticz switch should be configured as Selector Switch: in this case the port will output 1 more short alerts to notify a status, followed by a 2s pause.
Using Modbus version, the Port#-1 register value can be set to:
0 → buzzer/led/blinker OFF
1 → buzzer/led/blinker ON
2 → buzzer/led/blinker ON for 250ms
3 → buzzer/led/blinker ON for 500ms
4 → buzzer/led/blinker ON for 750ms
...
9 → buzzer/led/blinker ON for 2s
10 → 1 beep/flash, then 2s pause, forever
11 → 1 beep/flash, 2s pause, then OFF
12 → 1 beep/flash, 2s pause, for 2 times
13 → 1 beep/flash, 2s pause, for 3 times
...
19 → 1 beep/flash, 2s pause, for 9 times
20 → 2 beeps/flash, 2s pause, forever
21 → 2 beeps/flash, 2s pause, then OFF
and so on... The same behaviour when using DCMD command to control a buzzer/led/blinker output.
Please note that some I/O may need to have the INVERTED option set, to work as expected.
Domoticz example: ID=2301.6,OUT_FLASH to configure port as Led/Buzzer sending pulses to notify a status.
256+Port#-1 24 OUT_BLIND Port configured to control a blind, in close direction. Next port will be automatically configured as blind in open direction.
Ports OUT1 and OUT2 can directly be connected to 12V relay coils (if Vbus is 12-14V, or 24V relay coils if Vbus is 24V).
Ports IN1..IN3 can be configured as OUT_BLIND, but in this case should be connected to relayboard that already have a transitors/optocouplers to drive relays.
Domoticz example: ID=2301.1,OUT_BLIND to configure output as Motor DOWN/UP (next port will be used to supply the UP coil of the motor).
256+Port#-1 3 OUT_LEDSTATUS Configure a LED port to show the device status (flashes when a frame is transmit to the RS485 bus)
Domoticz example: ID=5101.a,OUT_LEDSTATUS to configure port 10 (0x0a in hex correspond to 10 in decimal) as LED status which flashes when a frame is transmitted.
256+Port#-1 25 OUT_ANALOG Set output as analog, with 0-10V linear output. It can be used to control another electronic board with 0-10V or 1-10V input (light dimmer, heat pump power, linear valve, ....).
The domotic controller will display a device with a slider, like dimmer, with values from 0 (=0V) to 100 (=10V).
Using Domoticz, it's possible to create LUA or dzEvent automations that automatically change the output voltage according to some inputs (brightness, temperature, renewable power availability, ...): the DAC value can be set using the syntax commandArray['DEVICE_NAME']='Set Level 74' to set the output voltage to 7.4V.
Domoticz example: ID=2301.4,OUT_ANALOG to configure port as 0-10V analog output
256+Port#-1 7 IN_DIGITAL Digital input, is On when the corresponding input is at high voltage level (open), and Off when the corresponding input is at GND (shorted). To use the device as inverted (On when input is shorted to GND and Off when it's open) set the INVERTED option.
Domoticz example: ID=2301.6,IN_DIGITAL,INVERTED to configure port 6 as digital input, inverted logig so the logic status is ON when port voltage is 0V and OFF when port voltage is high.
256+Port#-1 8 IN_ANALOG Port configured as IN_ANALOG can be used to measure DC voltage, like battery voltage, bus voltage, thermistors and temperature sensors, .... The voltage is sampled every 15 seconds.
On DomBusTH, one or more of the 4 input wires can be configured as analog inputs, 0-3V range, but please note that an internal 10k pullup resistor is connected to each input. Also, external resistive divider should be added to measure higher voltages, so the voltage at the input terminal block must be less or equal than 3.3V.
On DomBus12 it's possible to use IO7, IO8 and IO9 ports as analog inputs. Also, it's possible to use IO1, IO2, IO3, IO4 ports as analog inputs, but in this case it's needed to open, using a cutter, the corresponding PCB jumper PU1-PU4 (that internally connect the input line with a 10k pullup resistor): for example, to use IO1 as analog input, the PU1 PCB jumper must be open. Analog voltage must not exceed the 0-3V range: if voltage range is higher, a resistive divider must be applied externally.
On DomBus23 only IO1 and IO2 ports can be configured as analog inputs: only 0-3V range is supported, and a resistive divider must be externally connected to measure higher voltages.
Other DomBus modules have ANALOG inputs: check the specification on the product page.
Domoticz example: ID=2301.6,IN_ANALOG,A=0.000611393 to set port as analog input (with output value in the range 0-65535 corrisponding to 0V-3.3V) with the linear conversion using the specified A coefficient.
256+Port#-1 9 IN_TWINBUTTON This is a method to connect two pushbuttons/switches to a single input, to get a UP/DOWN/STOP select switch. The two switches are connected together by a 10kOhm resistor, using the schema indicated in the application notes below. Ports on DomBus module must have an internal 10k pullup (always enabled, or enabled by a PCB jumper), and output value are:
0 → OFF (buttons not pushed)
10 → DOWN button
20 → UP button

Domoticz example: ID=2301.6,IN_TWINBUTTON to configure the port as double pushbutton switch OFF/DOWN/UP.
IN_COUNTER Used to count pulses, max 16 pulses/second (57kW max using 1000pulses/kWh meter, or 28kW max using 2000pulses/kWh meter). This solution is perfect to count energy, gas, water, ...If TYPENAME=kWh is also specified in Description, a device with both energy and power will be created. Other options that can be set for this kind of device is OPPOSITE=dev to set the device counting energy in the opposite direction (import vs export), and DIVIDER=nnnn where nnnn is the number of pulses/kWh (default 1000, but can be 1666, 2000 or any reasonable value).
Domoticz example: ID=2301.6,IN_COUNTER,typename=kWh,DIVIDER=1666,OPPOSITE=99 to configure the port as a energy meter (kWh), incremented every time one or more pulses are received; it goes to 0W when device with Unit=99 send one or more pulses.
A For analog and distance sensors: used to compute the real value using the formula  REAL_VALUE=A * VALUE_FROM_DOMBUS + B.
Domoticz example: ID=2301.6,IN_ANALOG,A=0.00123,B=-10 to set port as analog input, and get an output value as 0.00123*VALUE-10 where VALUE=0-65535 corresponding to 0V-3.3V.
B For analog and distance sensors: used to compute the real value using the formula  REAL_VALUE=A * VALUE_FROM_DOMBUS + B
For temperature, used to calibrate the value using the formula REAL_TEMPERATURE=MEASURED_TEMPERATURE + B
Domoticz example: ID=0101.3,DISTANCE,A=-0.1,B=165 to set the analog/distance port to get an output value computed as 165-0.1*VALUE.
CAL Used to calibrate the temperature and relative humidity sensors inside the DomBusTH module
CAL=0 remove any calibration value. CAL=0.2 increase the temperature or humidity value by 0.2. CAL=-0.2 reduce the temperature and humidity value by 0.2
The calibration value is stored into non-volatile memory.
Domoticz example: ID=5101.b,HUMIDITY,CAL=-2 to calibrate the sensor to get outputValue=measuredValue-2
FUNCTION For analog input with internal 10k pullup (I/Os that can be configured as IN_TWINBUTTON) connected to a NTC thermistor, to convert the read analog value to a temperature.
Supported types:
FUNCTION=3950 for NTC with Bcoeff=3950
Example: IN_ANALOG,FUNCTION=3950,B=-0.3 to use 3950 type NTC 10k@25°C, and calibrate offset -0.3°C.
First configure device as IN_ANALOG and then as IN_ANALOG,FUNCTION=3950
As FUNCTION parameter enable a conversion performed by the domotic controller (not inside the DomBus module), DCMD(Value:min:max) command can be added but min and max value should be the analog values in the range 0 (corresponding to input at 0V) and 65535 (corresponding to 3.3V)
Domoticz example: ID=2301.6,IN_ANALOG,FUNCTION=3950 to set port as a NTC temperature sensor.
DIVIDER Used with IN_COUNTER ports to set how many pulses per unit of measure. For example, using energy meter with 2000 pulses/kWh, the option DIVIDER=2000 should be set; in case of water meter with 20000 pulses/m³, DIVIDER=20000 should be set.
Domoticz example: ID=2301.6,IN_COUNTER,DIVIDER=1000 to get outputValue incremented every 1000 pulses.
TYPENAME Option to force the creation of a the specified Domoticz. For example, IN_COUNTER,TYPENAME=kWh to create a energy/power meter instead of a normal incremental counter, or IN_ANALOG,TYPENAME=Temperature,A=0.123,B=-50 to get an analog input that return a temperature using the linear equation Temperature=A*x+B where x is the analog value read
Domoticz example: ID=2301.6,IN_COUNTER,TYPENAME=kWh to create a device type kWh.
OPPOSITE Used for kWh devices, measuring electric power and energy. Suppose to have a PowerMeter Import device, with Unit=98 (see Setup → Devices), measuring the power/energy from grid, and PowerMeter Export, with Unit=99, measuring the power/energy produced and fed to the grid. If these devices are connected to the pulse output of an energy meter, when a pulse is received from the Import device it means that exported power is 0, and vice-versa. This parameter is used to set what is the Unit number associated to the opposite counter.
So, PowerMeter Import description must have IN_COUNTER,TYPENAME=kWh,OPPOSITE=99 and PowerMeter Export description IN_COUNTER,TYPENAME=kWh,OPPOSITE=98
Domoticz example: ID=2301.6,IN_COUNTER,TYPENAME=kWh,OPPOSITE=123 to get a energy meter with power goes to 0W when device with Unit=123 transmits a pulse.
ADDR EVSE: used to set the Modbus address of a DDS238-2 ZN/S energy meter. By default DDS238 has address=1 and baud rate 9600. Setting ADDR=2 to set the Modbus to the specified value. On DomBusEVSE module, address 2 is used to measure charging power/energy, and address 3 to measure grid power/energy. Valid range from 2 to 5.
This parameter can be set only for the energy meter devices (EV Power, EV PF, Mx Import Energy, ... to change the Modbus address of energy meters that have address in the 2-5 range to another value) and for M1 Addr device (to change the address of energy meters with factory default address=1)
Domoticz example: ID=e301.c,CUSTOM,TypeName=Text,ADDR=2 to set Modbus address of the energy meter to 2
EVMAXCURRENT EVSE: set the max charging current, that normally is limited by the cable used to connect the vehicle to the charging station. Valid range from 6 to 36, default value is 16 Ampere.
This parameter can be set only for the device named EV Mode
Domoticz example: ID=e301.4,EVMAXCURRENT=32 to set the max current (limited by EV cable and wirings)
EVMAXPOWER EVSE: maximum power that can be drained from the grid without any time limit (available power). Valid range from 1000 to 25000, default value 3300 Watt.
This parameter can be set only for the device named EV Mode
Domoticz example: ID=e301.4,EVMAXCURRENT=32,EVMAXPOWER=6600 to set the max contractual power from grid.
EVMAXPOWER2 EVSE: the highest power that can be drained from the grid, but only for a limited time. Valid range from 1000 to 25000, default value 0 (disabled).
This parameter can be set only for the device named EV Mode
Domoticz example: ID=e301.4,EVMAXCURRENT=32,EVMAXPOWER=6600,EVMAXPOWER2=7620 to set the absolutely max power that must never be exceeded.
EVMAXPOWERTIME EVSE: time in second to charge the electric vehicle using EVMAXPOWER Watt from grid, before increasing power to EVMAXPOWER2. Valid range from 60 to 43200 seconds, default value 0 (disabled).
This parameter can be set only for the device named EV Mode
Domoticz example: ID=e301.4,EVMAXCURRENT=32,EVMAXPOWER=6600,EVMAXPOWER2=7620,EVMAXPOWERTIME=1800,EVMAXPOWERTIME2=1800 to set time that EVSE module can keep the MAXPOWER and MAXPOWER2
EVMAXPOWERTIME2 EVSE: time in second to charge the electric vehicle using EVMAXPOWER2 Watt from grid, before decreasing power to EVMAXPOWER. Valid range from 60 to 43200 seconds, default value 0 (disabled).
This parameter can be set only for the device named EV Mode
Domoticz example: ID=e301.4,EVMAXCURRENT=32,EVMAXPOWER=6600,EVMAXPOWER2=7620,EVMAXPOWERTIME=1800,EVMAXPOWERTIME2=1800 to set time that EVSE module can keep the MAXPOWER and MAXPOWER2
EVSTARTPOWER EVSE: minimum available power to start charging: the minimum current is 6A, but usually the On-Board Charger charges less current than what is set, so maybe 900W is sufficient. Please note that charging at a low current lead to a poor efficiency (e.g. 30% power loss). Valid range above 800, default value 1200 Watt.
This parameter can be set only for the device named EV Mode
Domoticz example: ID=e301.4,EVMAXCURRENT=32,EVMAXPOWER=6600,EVSTARTPOWER=1500 to start charging only when at least 1500W are available
EVSTOPTIME EVSE: time in seconds after which the charging process is stopped if the available power is less than what is drained by the car with the minimum current (6A). This parameter is used to prevent that, expecially in SOLAR mode, the charging is ended if no power is available for a short time. Valid range from 5 to 600, default is 90 seconds. Time is internally reduced /5 in case that imported power from grid exceed the MAXPOWER parameter, to prevent disconnections.
This parameter can be set only for the device named EV Mode
Domoticz example: ID=e301.4,EVMAXCURRENT=32,EVMAXPOWER=6600,EVSTARTPOWER=1500,EVSTOPTIME=150 to stop charging after 150s with no enough power available.
EVAUTOSTART EVSE: can be set to 0 or 1. 0 means that this function is disabled. 1 means that this function is enabled, and permit to restart automatically the last charging mode when the vehicle is plugged again to the wallbox. Default value is 1.
This parameter can be set only for the device named EV Mode
Domoticz example: ID=e301.4,EVMAXCURRENT=32,EVMAXPOWER=6600,EVSTARTPOWER=1500,EVSTOPTIME=150,EVAUTOSTART=1 to start charging automatically when the vehicle is plugged.
EVWAITTIME EVSE: time to wait, in seconds, before updating the EV charge current again. By default this time is set in 7 seconds, because the SAE J1772 and IEC Standards state that On Board Charger have to adjust the power according to the value set by EVSE within 6 seconds.
In case that an external grid power meter is used, with a long refresh time (more than 6 seconds), this parameter have to be set to the grid power refresh time + 1 or 2 seconds (to cover domotic controller delays).
This parameter can be set only for the device named EV Mode
Domoticz example: ID=e301.4,EVMAXCURRENT=32,EVMAXPOWER=6600,EVSTARTPOWER=1500,EVSTOPTIME=150,EVAUTOSTART=1,EVWAITTIME=12 to update charging current only after 12s since last update.
DISABLE Used to disable one or more ports: it can be usedful with large buses with more than 255 ports (devices), because Domoticz has a limit of max 255 devices for each bus. In this case it's possible to disable unused module ports by writing, in the Description of port 1, the list of disabled ports separated by colon, for example
DISABLE=2:5:6:7:11 to disable ports 2,5,6,7,11:16 (11 corresponds with port .b in hex and 16 with port .10 in hex) of the current module. Port 1 can be never disabled.
To enable a previosly disabled port, just edit the port 1 description for that module, removing the port from the list of DISABLE command: that port will be enabled again in 60 seconds (wait for 1 minute and reload the Domoticz panel).
Domoticz example: ID=2301.1,OUT_RELAY_LP,DISABLE=8:9:10 to disable ports 8,9,10.
DCMD Dombus Command: through this keyword it's possible to set a command to send to the same or another module, when an event occurs.
In this way, when an event occurs, the module send a command to a dombus module to execute an operation, and this work without the need of a Domoticz controller and without the need to configure Domoticz to manage this kind of actions. See the DCMD section below.
Domoticz example: ID=e301.1,OUT_DIGITAL,DCMD(On)=3101.4:On,DCMD(Off)=3101.4:Off,DCMD(On)=0.12:On,DCMD(Off)=0.12:Off to enable a relay on DomBus module with hwaddr=3101 when charging is ON, and also enabling a scene on Domoticz during charging.
DESCR This is used in Domoticz to add a description or comment to the device. Please note that the comment cannot contain the comma character "," because commas are used to separate commands.
For example the Domoticz description field of a ANALOG port can be something like:
12.7,IN_ANALOG,A=0.000553902,DESCR=description of the analog port without any comma; A is the conversion factor from 16bit value to voltage (36.3V max)

DCMD commands

This is an experimental function, undergoing testing and development, available on all DomBus modules, expept DomBus1

For each port it's possible to configure, through the Domoticz Description field, one or more DCMD commands.

DCMD is a command that is sent to the module itself or to another DomBus module, in response to an event, and more DCMD commands can be specified for the same event and port.

Also it's possible to send DCMD command to the domotica controller to activate, deactivate or toggle a scene/group; to get this feature please assure that:

 • 127.0.0.1 was added to Domoticz → Setup → Settings → Trusted Networks field
 • if Domoticz www port is different from 8080, manually replace 8080 with the used port in the plugins/CreasolDomBus/CreasolDomBusProtocol.py file:
  JSONURL = "http://127.0.0.1:8080/json.htm"

The syntax is DCMD(Event:ValueLow:ValueHigh)=ModuleAddress.ModulePort:Command:Value

where ValueLow, ValueHigh, Value are optional parameters.
When ModuleAddress corresponds to the same module that we're editing, the command is executed locally, by the same module.
When ModuleAddress corresponds to another Dombus module, the command is sent by bus to that module. When ModuleAddress is 0, the command is sent to the controller to activate the scene/group with idx=ModulePort : please note that ModulePort should be in hex format, so if ModulePort=11 the scene/group with idx=17 will be activated.

DCMD: list of possible events
Event Description Example
OFF This even occurs when input goes OFF DCMD(OFF)=13.1:OFF
When input goes off, turns OFF also port 1 of module 13
ON This even occurs when input goes ON

DCMD(ON)=13.2:ON:90s
When input goes on, turns ON port 2 of module 13 for 90s

PULSE Input is pulsed ON for less than 0.5s DCMD(Pulse)=13.3:TOGGLE
When input is pulsed shortly, send command to module 13 port 3 to toggle it's output OFF->ON or vice versa
PULSE1 Input is pulsed ON for about 1s

DCMD(Pulse1)=13.3:ON
When input is pulsed for 1s, turns ON port 3 of module 13

PULSE2 Input is pulsed ON for about 2s

DCMD(Pulse2)=13.3:OFF
When input is pulsed for 2s, turns OFF port 3 of module 13

PULSE4 Input is pulsed ON for about 4s

DCMD(Pulse4)=13.4:ON:2h
When input is pulsed for 4s, turns ON port 4 of module 13 for 2 hours

DIMMER    
VALUE Sensor value is ≥ ValueLow and < ValueHigh
Command is repeated every 30s if the comparison matches.

DCMD(Value:0:20.5)=13.5:ON
DCMD(Value:21:50)=13.5:OFF
Turns ON output 13.5 when temperature is below 20.5°C, and turns OFF when above 21°C

DCMD(Value:0:12.2)=31.7:ON
DCMD(Value:13.8:20)=31.7:OFF
Turns ON port 31.7 when the current voltage is below 12.2V, and turns OFF when voltage is above 13.8V

DCMD(Value:0:100)=31.8:OFF
DCMD(Value:1400:10000)=31.8:ON
Turns ON port 31.8 if exported power (from photovoltaic?) is ≥ 1400W, and disable when the exported power falls below 100W

 

DCMD: list of possible commands
Command Description Example
OFF Turns output OFF. If the optional Value is specified, output will be OFF for the specified time, then returns ON  
ON Turns output ON. If the optional Value is specified, output will be ON for the specified time, then returns OFF  
TOGGLE Change state to the selected output. If the optional Value is specified, wait the specified time before toggling output  
DIMMER    

 

Value optional parameter: list of possible values for the command
Command Description Example
number A number without any suffix should be multiplied by 31.25ms (seconds/32) 1=31.25ms
3=93.75ms
16=500ms
numberS Number of seconds, from 1 to 3600

1s=1 second
60s=1 minute
100s, ....

 

numberM

Number of minutes, from 1 to 1440 1m=1 minute
10m=10 minutes
180m=3 hours
numberH Number of hours, from 1 to 43824 1h=1 hour
6h= 6 hours
72h=3 days
numberD Number of days, from 1 to 1826

1d=1 day
....

Example 1: configure a pushbutton switch to have 3 functions

short pulse → toggle ON/OFF light
1 second pulse → enable ventilation for 30s
2 seconds pulse → disable ventilation
This 3 events can be configured writing in the description of the pushbutton switch:
DCMD(Pulse)=0101.1:TOGGLE, (with a short pulse, toggle port 1 of module 0x0101)
DCMD(Pulse1)=0101.2:ON:30m, (with 1 second pulse → turn on port 2 of 0x0101 for 30 minutes)
DCMD(Pulse2)=0101.2:OFF, (with 2 seconds long pulse, turn OFF the port 2 of 0x0101)
The Description field for that switch will be
IN_DIGITAL,INVERTED,
DCMD(Pulse)=0101.1:TOGGLE,
DCMD(Pulse1)=0101.2:ON:30m,
DCMD(Pulse2)=0101.2:OFF

Example 2: configure a pushbutton switch to trigger 2 scenes/groups

short pulse → toggle ON/OFF the group of light with idx=1
2 seconds pulse → activate the scene with idx=2 that switch off lights/loads and activate alarm system (useful when leaving the house)
This 3 events can be configured writing in the description of the pushbutton switch:
DCMD(Pulse)=0.1:TOGGLE, (with a short pulse, toggle Domoticz group with idx=1
DCMD(Pulse2)=0.2:ON, (with 2 second pulse → activate the scene with idx=2 that switch off everything and activate the alarm system
The Description field for that switch will be
IN_DIGITAL,INVERTED,
DCMD(Pulse)=0.1:Toggle,
DCMD(Pulse2)=0.2:On

Example 3: temperature sensor that enable/disable electric heater and valve

In the description field of the temperature sensor we'll write

DCMD(Value:0:20.5)=0101.3:ON, (if temperature between 0 and 20.5°C, turns ON heater on output 3 of module 0x0101)
DCMD(Value:0:20.5)=0102.1:ON, (if temperature between 0 and 20.5°C, turns ON valve output 1 of module 0x0102)
DCMD(Value:20.8:50)=0101.3:OFF
(turn OFF heater when temperature above 20.8°C)
DCMD(Value:20.8:50)=0102.1:OFF
(turn OFF valve when temperature above 20.8°C)
Domoticz temperature sensor Description will be:

TEMPERATURE,
DCMD(Value:0:20.5)=0101.3:ON,
DCMD(Value:0:20.5)=0102.1:ON,
DCMD(Value:20.8:50)=0101.3:OFF,
DCMD(Value:20.8:50)=0102.1:OFF

Example 4: configuring touch sensor of DomBusTH to activate Domoticz scenes/groups with a buzzer feedback

A piezo buzzer (without oscillator) should be connected to IN3 and IN4, and IN3 should be configured as OUT_BUZZER.

Toggle ON/OFF group with idx=17 (0x11 in hex) with a short pulse, less than 0.5s: DCMD(Pulse)=0.11:Toggle

Create a short 500ms buzzer feedback...module address is 5101 and IN3 port is 5: DCMD(Pulse)=5101.5:On:2 where 2=2*250ms and can be increased up to 9*250ms. Then, specifying 10, 20, 30, and other multiple of 10, instead of emitting a short or long beep the buzzer produces N beeps. For example, if value is 20, 2 beeps are emitted, followed by 4s of pause, then other 2 beeps and so on.

Activate the scene with idx=16 (0x10 in hex) when the touch sensor is ON for 2s: DCMD(Pulse2)=0.10:On

In this case, also transmits a long buzzer alert, 1.5s: DCMD(Pulse2)=5101.5:On:6


Installation

Using RS485 specific cables it's possible to get almost 1km linear bus with several devices attached. Alternatively, it's possible to use 2 twisted pairs of cheap Cat6 UTP or STP cable, one twisted pair for data (A and B) and one for 12-24V power supply. Ideally, all devices should be connected using a linear bus topology, to get the lowest reflection/noise, and connect 100-150 Ohm resistor on the two ends, as illustrated in the Fig. 2. In practice, this is not important for common buildings.

dombus connection

AN domoticz example2

At Raspberry/PC side, it's possible to use a cheap USB-RS485 adapter, if a serial port with RS485 driver is not already available.

Using DomBus modules it's possible to:

 1. avoid RF pollution
 2. no need to periodically change batteries on sensors/actuators
 3. using a UPS or  13.6V power supply with backup battery, it's possible to get a building automation system that works also in case of power outage
 4. very very low power consumption

 

Writing a microSD card with a fresh Raspbian + Domoticz distribution

Click here if you need to write a microSD card with a clean updated Raspbian+Domoticz image optimized to extend SD life (minimizing writings), and with some addons (firewall, backup, libraries).


Adding DomBus plugin to Domoticz

Linux version

This procedure is not needed in case of a new Domoticz installation writing the SD as written above.
If Domoticz does not already include the DomBus plugin, type the following commands (from Linux root shell: type sudo su - to become root):

#install git, if not already installed
which git
if [ $? -ne 0 ]; then sudo apt install git; fi

#change to the domoticz directory / plugins
cd /home/pi/domoticz/plugins 

#fetch the Python Plugin Manager (that can be used to install/upgrade other plugins, including Creasol DomBus)
git clone https://github.com/ycahome/pp-manager

#fetch Creasol Plugin
git clone https://github.com/CreasolTech/CreasolDomBus

#restart Domoticz daemon
service domoticz restart

Windows version

FIrst python should be installed, following the instructions at www.domoticz.com/wiki/Using_Python_plugins.
Then you should create a plugins folder inside the domoticz directory, within another subfolder named CreasolDomBus: in this subfolder, copy files python.py and CreasolDomBusProtocol.py that you find in the GitHub repository github.com/CreasolTech/CreasolDomBus

Domoticz configuration

After plugins installation and Domoticz restart, it's possible to add the Creasol DomBus hardware (Setup->Hardware , add new "dombus" hardware type "Creasol DomBus" and specify the serial device, normally /dev/ttyUSB0) and connect the DomBus device to the RS485 bus.
DomBus module is factory programmed with a default address indicated above, and only one port will be automatically added to the Switches panel of Domoticz. Enter the Switches panel, find the new device with the DomBus default address, click on Edit and add in the description ,HWADDR=0x0001 to set the new address to 0001, or specify another address of your choice. Reload the Switches panel to see all input/output/led ports of DomBusTH active.

With Domoticz, each DomBus port can be configured via the Domoticz device description: for example a port IN_DIGITAL normally is On when it's left unconnected, and Off when it's shorted to GND, but it's possible to invert this function specifying in the device description the parameter INVERTED, separated by a comma (,): IN_DIGITAL,INVERTED . Relay outputs can be configured writing in the description field OUT_DIGITAL or OUT_RELAY_LP: in the latter case, relay are internally managed to assure a low power consumption.
Please check the sections Ports capabilities and Ports parameters.

Ports that are not used can be disabled in Domoticz Setup → Devices clicking on the blue arrow of each useless port (device), but in case of a bus with almost 255 ports, it's suggested to disable the unused ports by using the DISABLE command:
1. suppose that DomBus module 0x0001 has ports 3,4,5,6,8 not used
2. in Domoticz Switches panel select port1 of that module ([0001.1] RL1)
3. click on Edit, and add in the Description field DISABLE=3:4:5:6:8 and click on Save.
In this way, the selected ports will be disabled and removed from the Devices list. With this solution it's possible to add more DomBus modules to the same bus, with up to 255 enabled ports. In large buildings, it's a good practice to have more than one bus, to divide floors or areas.


Updating DomBus plugin on Domoticz

If the Creasol DomBus plugin has been installed in Domoticz using the Python Plugin Manager, it's possible to update the plugin to the latest version by:
 1. Go to Setup → Hardware → PP-Manager (name of the python plugin manager)
 2. Assure the PP-Manager is enabled
 3. Pluging to install: select Creasol DomBus
 4. Auto Update: choose Selected
 5. Click on Update button

Alternatively, it's possible to download the plugin from github repository, using one of the following ways:
Linux platform, with DomBus plugin installed manually
cd DOMOTICZ_HOME/plugins (e.g. cd /home/pi/domoticz/plugins)
git clone https://github.com/CreasolTech/CreasolDomBus.git
Linux platform, with DomBus plugin installed using git
cd DOMOTICZ_HOME/plugins/creasolDomBus (e.g. cd /home/pi/domoticz/plugins/CreasolDomBus)
git pull
Windows platform
Files should be downloaded from the github repository https://github.com/CreasolTech/CreasolDomBus by using git program or www browser, then placed in the DOMOTICZ_HOME/plugin/CreasolDomBus directory

Installing CreasolDomBus Home Assistant custom component

The integration code is available at https://github.com/CreasolTech/home-assistant-creasol-dombus
The following commands should be executed in the linux shell: for people using Windows, use git UI to download the custom component and place it in the right directory.
cd /tmp
git clone https://github.com/CreasolTech/home-assistant-creasol-dombus.git
cp -a home-assistant-creasol-dombus/custom_components HADIR/config/
ha core restart
where HADIR is the Home Assistant root dir: in case of Hassio, use the command cp -a home-assistant-creasol-dombus/custom_components /config/
After reboot of Home-Assistant, this integration can be added through the Configuration -> Integrations -> + ADD INTEGRATION and selecting Creasol DomBus integration.

FAQ about DomBus products

First, please note that:
 • Some modules are available with both DomBus and Modbus protocol firmwares, so the best one for your needs should be chosen. Below in the FAQ some information about the two protocols
 • You can connect up to 20-30 modules per bus: the max number of ports managed by Domoticz is 256, and you can use the DISABLE command to disable ports that are not used in case that 256 ports are not enough.
 • It's good to make different buses on large buildings with several sensors and actuators, for example a bus for the ground floor, one for the second floor, ... Any bus is connected to a RS485 port/adaptor and need a DomBus plugin for that serial port, so in the Domoticz Setup→Hardware, one Creasol DomBus line for each serial port.
 • DomBus modules are factory programmed with a certain address, for example 0xff12 for DomBus12, 0xff23 for DomBus23, and so on. As each device connected to the bus MUST have a unique address, add only one module to the bus then program its address using the command HWADDR=0x0001, then connect another DomBus module and program its address to 0x0002 and so on. Address can be chosen to identify floor and room, for example 0x1023 to identify floor 1, room 2, module 3 in that room.
What protocol should I choose? Modbus or DomBus?
Some DomBus modules are available with two firmwares: Modbus and Dombus.
Modbus protocol is standard and works with almost every home automation system. DomBus is proprietary, and works only with Domoticz home automation system.
Modbus is a master/slave polling protocol. DomBus is a multi-master protocol, where the module can initiate a communication with the master triggered by an event (on input, temperature or other sensor change).
Modbus module is slave. DomBus modules are also able to send commands to other DomBus modules, like KNX ; for example pushing a button on DomBus module 1, it sends a command to DomBus module 2 to turn light ON or OFF. This kind of commands are called "DCMD", and permits to add automations easily and get them working even in case that the domotica controller is down to get a reliable home automation network.
How can I change address of DomBusTH device?
DomBusTH is factory programmed with address 0xff51 : please connect only 1 new/unprogrammed DomBusTH to the existing bus, and you'll find one "switch" device in the Domoticz Switches panel with name "dombus - [Hff51] OUT1" or something similar.
Click on the Edit button of that switch and add the following text to its description:  ,HWADDR=0x0001  (don't forget the comma used to separate each parameter) to set the new address to 0001, ot another not-used value.
DomBus device will be set to the specified address, then you'll find in the Switches panel all ports with the selected address.
At this point you can add another new dombus device, and change its address in the same way.
DomBusTH: how to mount and fix it?
DomBusTH electronic board must be fixed by a just 4 points of hot glue or mastic on the blank cover with a 3-4mm diameter hole in the center.
Please keep in mind that:
 1. sensor needs that air circulate easily, but the polymers inside it can be damaged by direct sun light and dust: for this reason the hole must be centered with the LEDs inside the board, and sensor must stay below the hole!
 2. when LEDs are steady ON: for this reason they must stay above the sensor, and air must circulate easily from bottom to top
 3. don't cover the programming pads, so it will be possible to further upgrade the firmware without removing the board from the plastic cover
DomBusTH: how to do a factory reset?
Normally, factor reset is not needed because, enabling debug on Domoticz controller, it's always possible to know the address of a device, changing its address, and for each port change it's configuration through the Domoticz web panel.
Anyway, it's possible to do a factory reset in this way:
 1. Disconnect the device
 2. For firmware version before 2021-11-11: Solder the PCB jumper a to force IN4 in low impedance (150 Ohm resistor)
 3. Connect together IN1, IN2, IN3, IN4 wires
 4. Connect the device to the power supply: you can see a red flash 1000ms long, that notify that configuration was restored to the factory default.
 5. For firmware version before 2021-11-11: If IN4 is used as input, remove the solder bump on PCB jumper a
Why buzzer does not work?
DomBusTH, DomBus12 and other DomBus modules supports the manage of piezo buzzer without oscillator.
For example it's possible to connect a piezo buzzer to DomBusTH IN3 and IN4 I/Os; with the solder iron tip make a short on the I/O PCB jumpers (marked as "a" and "b") corresponding to IN3 and IN4 to reduce the output resistance. Configure IN3 device as OUT_BUZZER (don't care about IN4).
If the buzzer does not work, maybe the buzzer has an oscillator inside: in this case connect the buzzer to a 12V source and if you'll hear a "TIC", it has not the oscillator inside, while if you hear a sound, the buzzer has the oscillator and can be connected to a relay or (even better) to an open-drain output: in the latter case, it can be connected between 12V and OUT1 (or OUT2); configure OUT1 as OUT_DIGITAL. To get the buzzer sending 1 or more beeps, following by a 4 seconds pause, set the Domoticz device as Selector Switch, enabling level 10, 20, 30, 40, ... corresponding to 1 beep + pause, 2 beeps + pause, and so on: the buzzer oscillator circuit must have a fast response to work in this way, because the supply time is very short, less than 100ms.
2 or more modules with the same address
In case that 2 or more modules have the same address, it's neccessary to disconnect the one that should keep that address, and change address to the other ones.
Example: module A has address 0x0002, module B has address 0x0002 instead of 0x0003, module C has address 0x0002 instead of 0x0004.
Disconnect module A and B (only C is supplied), then select any device with address 0x0002 (for example device with ID=2.1) and write in the Description field HWADDR=0x0004 to set the right address for module C.
The connect module B, select a device with address 0x0002 (device with ID=2.1) and write HWADDR=0x0003 in the description, to set the new address to module B.
Then connect module A that has the right address.
How many DomBus modules can I connect to a bus?
Domoticz has a limit of 256 devices (I/O) to a single hardware, and this correspond to 20-30 DomBus modules (it depends by the number of I/O/Sensors for each module).
It's possible to have more than one bus, each bus associated to one RS485 port: for example for large buildings or if it's needed to differentiate the buses to increase system security, it's possible to use many RS485/USB adapters connected to Domoticz, one for each bus.
How to split a bus in 2 buses in Domoticz?
If you have many modules connected to a bus and you want to split in two buses (maybe one for the ground floor, and one for the second floor?), you have to:
 1. split the bus, connecting the second bus to another RS485/USB adapter (better to use an adapter from another manufacturer, to avoid Linux exchanging the two serial ports)
 2. Setup→Hardware and create another hardware using Creasol Dombus plugin, specifying the new serial port
 3. Setup→Devices to list all dombus devices: sort by ID. You can see that all devices in the new bus are already active with the same configuration of the previous bus
 4. For each device moved to the second bus, click Edit→Replace to replace it with the new device in the second bus (you can find it with the default name): in this way device is moved to the second bus mantaining the state history (On/Off history, temperature history, Watt/Energy history, ....) and room plan position.
How to identify a RS485/USB adapter when more than one are connected
Assuming to use Linux (Debian, Ubuntu, Raspbian, ...), it may happen that more RS485/USB adapters are connected to the same computer, and it's important to identify the serial port in a persisten way to avoid troubles: if they have the same vendor id, product id and serial number, you have to follow the step-by-step procedure: assuming that ttyUSB0 is used as dombus #1, and ttyUSB1 as dombus #2
 1. find the devpath for the bus #1, corresponding with ttyUSB0 in this example, running the command udevadm info -a /dev/ttyUSB0|egrep 'ATTRS.(idVendor|idProduct|devpath)'|head -n3
  Assuming that result is
   ATTRS{devpath}=="1.5"
   ATTRS{idProduct}=="7523"
   ATTRS{idVendor}=="1a86"
 2. create/edit the file /etc/udev/rules.d/99-serial-ports.rules adding the line
  SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523", ATTRS{devpath}=="1.5", SYMLINK+="ttyUSBdombus1"
  to set that the USB/RS485 adapter plugged to the USB port 1.5 should be named /dev/ttyUSBdombus1
 3. Make a symlink using the command ln -s /dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSBdombus1
  This is needed now because the system is running with the adapter already plugged.
  When the computer will reboot, the USB-RS485 serial adapter plugged to the port 1.5 will assume the device /dev/ttyUSBdombus1
 4. Enter the Domoticz UI, Setup → Hardware, select the dombus1 hardware and change serial port from /dev/ttyUSB0 to /dev/ttyUSBdombus1, then click on Update button.
 5. Repeat the steps above for the next RS485/USB serial adapters, to set the device to ttyUSBdombus2, ....
All DomBus devices have been duplicated!
This is caused by two running dombus instances using the same serial port!
Most probably you have selected the DomBus plugin in Setup→Hardware , and clicked to the Add button instead of Update button.
Now you have to select the duplicated DomBus plugin, disable it, click Update, then select it again and click on Delete button.
I have many USB-serial adapters
In case of many USB-serial adapters, during boot you can have that kernel assigning a different name than before. Device that before was named ttyUSB0 may be renamed, after reboot, ttyUSB1 or ttyUSB2. To get a persistent name assigned to each adapter, follow the instructions at https://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices.
Why there is a long delay between pushing a button and get light/output on?
Some possible problems that lead to long latency are:
 1. bus is not terminated by resistors: RS485 is a balanced bus, and need two resistors 100-150 ohm connected to the two opposite end of the bus.
  RESISTOR --- Module1 --- Module 2 --- Raspberry --- ..... --- Module 20 --- Module 21 --- RESISTOR between A and B
  Some DomBus modules have a PCB jumper that can be shorted (using a solder iron) to enable the RS485 resistor already included in the module.
  There must be exactly 2 resistors connected on the bus!
 2. Latency can be caused by Domoticz being busy with other services. Disable hardware that is not used or not needed, like Python Plugin Manager that is known to cause longer latencies. Also, enable logging so you can check exactly what is the latency reason (Domoticz reading the Raspberry internal sensors/cpu usage/disk usage, for example).
 3. Update DomBus plugin to the last version: you can install/enable Python Plugin Manager, update all python plugins (including Creasol Dombus) and then disable it.
DomBusEVSE: EV Energy device shows the right power, but energy is always at 0
Go to DomBus → Utility panel, then click on Edit button on the "EV Energy" device, and assure that "Computed" mode is selected, then save.
Check the same for all power/energy devices for the EVSE module.
DomBusEVSE and DomBus34: 2 energy meters with same Modbus address
These DomBus modules can be connected to 1-4 DDS238 ZN/S energy meters, which have a factory programmed Modbus address set to 1.
You have to connect one energy meter to the secondary bus of DomBusEVSE/DomBus34, and change the default address to another UNIQUE one in the range 2-5.
For example, if you have DomBusEVSE EV charging module with two energy meters that have the same Modbus Addr=2 (you can check the Addr parameter in the display), you need to change the Address of the grid energy meter (from 2 to 3) in this way:
 1. Disconnect EV energy meter from the bus
 2. Select Domoticz Utils panel, select EV Energy or EV PF device, and add in its description ",ADDR=3" (without doublequotes), then click on Save. The Grid energy meter (that had Modbus address=2) now will have Modbus address=3 , and refreshing the page you'll see new devices like Grid Energy
 3. Connect the EV energy meter again.
Why DomBus device does not work?
1. Are you using Domoticz? Does Domoticz work?
2. Did you installed the Creasol DomBus plugin on Domoticz? If not, check the Configuration section above
3. If you open the Domoticz web panel, and enter Settings -> Hardware, can you find the Creasol DomBus protocol ? Did you enable it? If not, check the Configuration section above
4. When you connect the DomBus device to the RS485 bus, can you see a new device in the Domoticz Switches panel? if not, the device cannot communicate to Domoticz by RS485 serial bus. In this case, check that:
  a) DomBus device is supplied by 12Vdc or similar voltage
  b) RS485 bus is connected (A, B, GND) to Domoticz (Raspberry or other hw) through the USB/RS485 adapter or other RS485 adapter
  c) Verify that the DomBus protocol on Domoticz is configured correctly (115200bps and right serial device), and that there are not 2 DomBus hardware with in Domoticz with the same serial port
One DomBus module stopped working
If in Domoticz the ports associated to that module are shown in red, last update has happend more than 15 minutes ago: this means that the module has stopped sending its status to the domotic controller.
a) Check that 12-24V is applied between Vbus (+) and GND (-)
b) Check that A and B data lines (RS485 bus) are connected: with a voltmeter it's possible to test the voltage between GND and A, and between GND and B: these voltage must be almost the same(100mW difference) and in the range 1÷(Vbus-1) Volt.
c) check for led activity on DomBus module: periodically it has to transmit data to the domotic controller. If the module has at least one input, toggle the input LOW and HIGH and check that led flashes (to indicate a transmission). If it flashes, the module works. Check that in the home automation system that input changes it's state: if it changes, the domotic controller receives correctly. If the module has no inputs (like DomBus31), turn off and on the power supply: after few seconds you should see red flashing.
c) Now check the domotic tranmissions: toggle a module output and check that, everytime you toggle that output from the domotic module, the DomBus led flashes (indicating the transmision of acknowledge: if it does not flash, maybe the RS485 driver is broken (chinese RS485-USB adapters are very weak: you should replace it or replace the MAX485 chip inside).
Why current consumption is 0uA?
DomBus devices have a serie protection resistor, 2.2 Ohm, acting as a fuse when the user forget to protect 12V power supply by a fuse. Maybe the resistor is burned (you can check using an ohm-meter) and can be replaced by another resistor or, if you know what you do, by a short circuit.
DomBus1: first version of DomBus1 was not protected against polarity inversion, and switching mode power supply circuitry break down in case of polarity inversion opening the circuit. If you have a solder iron, you can try DomBus1 connecting a 5Vdc power supply to +5V indicated by the red arrow, and GND terminal block. Click to see the picture!
DomBusTH: Check polarity: the first wire (black) is ground (0V) and the second wire (brown) V+ (normally, +12V). DomBusTH is protected against polarity inversion.
How to add icons on smartphone to turn On/Off lights/loads, or enable/disable scenes/groups?
Follow the instructions to install HTTP Shortcuts app and configue it to have icons on the smartphone to perform some actions.
How to send Telegram notification from a lua script in Domoticz?
Check in https://github.com/CreasolTech/domoticz_lua_scripts repository to find some examples:
-- script_time_example.lua : simple example script that write a message to Telegram channel/group if temperature is less than 5
commandArray={}
dofile "script/lua/globalvariables.lua" -- read a file with some variables, including Telegram API key and ChatID
dofile "script/lua/globalfunctions.lua" -- read a file with some functions
if (tonumber(otherdevices['Temp_outdoor']) < 5) then
	telegramNotify("Low temperature: bring flowers inside")	-- send message by Telegram
end
return commandArray

DomBus firmware ChangeLog

2023-04-07 Rev02h3
DBTH: add support for Modbus protocol
DB12: add support for Modbus protocol

OUT_BUZZER and OUT_FLASH: updated to get the following behaviour, when the argument is
    0  ⇒ OFF
    1  ⇒ solid ON 
    2  ⇒ ON for 250ms 
    3  ⇒ ON for 500ms 
    4  ⇒ ON for 750ms ...
    9  ⇒ ON for 2000ms
    10 ⇒ 1 beep/flash followed by 2s pause, forever
    11 ⇒ 1 beep/flash followed by 2s pause, only once
    12 ⇒ 1 beep/flash followed by 2s pause, only twice
    13 ⇒ 1 beep/flash followed by 2s pause, 3 times ...
    19 ⇒ 1 beep/flash followed by 2s pause, 9 times
    20 ⇒ 2 beeps/flashes followed by 2s pause, forever
    21 ⇒ 2 beeps/flashes followed by 2s pause, only once
    22 ⇒ 2 beeps/flashes followed by 2s pause, only twice
    and so on...
2023-03-07 Rev02h2
DB32: new feature: writing to IN_ACx a state different from the current state, activate RLx for 0.25s to toggle the IN_ACx state (for lighting system with step-by-step relays)

DBEVSE: Added a smart charging session using max power from electricity grid:
    in Italy, if contractual power is 6kW, it's possible to drain 6kW+27% for max 90 minutes, then power must decrease below 6kW+10% for at least 90 minutes
    MaxPower2 (e.g. 7600 Watt)           ####################          #########
    MaxPower (e.g. 6600 Watt) #####################################################################
                  ^          ^          ^          ^
    Time            start        MaxPowerTime    MaxPower2Time    MaxPowerTime

HWADDR: added another checksum to prevent mistakes

OUT_FLASH: pause between led flashes has been reduced from 4s to 2s

DB31: added Modbus support

DB36: new device, 12 relays, tested with Modbus protocol
2022-11-16 Rev02g5
OUT_RELAY_LP: to avoid relay coil noise, increased switching frequency to 20KHz
OUT_ANALOG_LP: increased frequency according to the modification above.
2022-11-04 Rev02g4
Added DCMD VALUE command for VOLTAGE, IMPORT and EXPORT ENERGY. Value must be positive.
2022-10-22 Rev02g3
Added firmware for DomBus34
Added transmission of power (watt) without energy.
DBEVSE: added virtual device "Grid Power"
2022-09-26 Rev02g
Added support for the new version of DomBusEVSE (charging station for electric vehicles)
Added support for MODBUS energy meter DDS238
Improved communication: limited length of ACK frames (only port and subcmd/arg1 in the payload); also, ACK are transmitted before CMD.
2022-02-07
LedSelect: now blank between flashes was reduced from 4s to 2s
COUNTER: periodically transmit status every 256 seconds, in case of no activity, to avoid bad graphs on Domoticz (graph should stay at zero, if no activity)
DomBusEVSE: new project
2021-12-02
DomBusTH: now factory reset can be done connecting IN1-IN2-IN3-IN4 together before power-on, without the need to configure IN4 as output (by shorting "a" pcb jumper).
2021-10-25
IN_COUNTER has changed: now it outputs two 16bit incremental counters: updated counter, and last counter processed by the domotic controller (confirmed by an ACK from the controller): in case that the domotic controller is offline (stopped or while booting), no pulses are lost, but they are accumulated and sent as soon as the controller return online. The max number of accumulated pulses is 65535: in case that more than 65535 pulses were received while controller is down, the counter is freezed to 65535.
2021-10-19
Improved IN_COUNTER ports: debouncing has been disabled (to works well with power meters with 2000 pulses/kWh).
DCMD(On) and DCMD(Off) commands now are available also for output ports, so when an output has been activated/disactivated, a DCMD command is sent to the same module (this can be useful to get two relays activated together, simultaneously, by a unique command) and/or to other modules.
2021-03-16
Added IN_COUNTER type, used to count pulses from electric meter, gas meter, water meter, .... Max pulse frequency = 5Hz (input is debounced), min transmission period = 5s (accumulate pulses if frequency is greater than 0.2Hz, to avoid high CPU usage by Domoticz.
Added TYPENAME=kWh option, to get an electric Power/Energy meter: this device computes both energy (proportional to the number of pulses) and power (frequency of pulses).
Added OPPOSITE=Unit option, associated to kWh devices (power/energy meters): when the opposite device receives a pulse, power for the current device is immediately set to 0 Watt
For example: PowerMeter_Import, with Unit=98. PowerMeter_Export, with Unit=99
On PowerMeter_Import description, add ,OPPOSITE=99, and in PowerMeter_Export description add ,OPPOSITE=98 : in this way when a pulse is received from the import device, the power on export device will be set to 0, and viceversa.
After powerOn, the module transmits its firmware version and module name, logged by Domoticz with priority INFO.
When device is supplied, it transmits its module name and firmware version so it can be logged by Domoticz.
DCMD commands now are transmitted before sending commands to the controller, to reduce latency.
2020-12-28
New protocol V2, with both destination and source addresses, and cmdLen field divided by 2 (to address up to 14 bytes for each command).
New DCMD_CONFIG and DCMD commands to get dombus commands (command from module to module).

Need help? join the DomBus channel on Telegram!
Esiste anche il Canale Telegram in Italiano DomBus_it!

Facebook domoticz groups:
Domoticz community, Domoticz Italia, Domoticz France, Domoticz Nederland, ... just search Domoticz on Facebook!

Zobacz także