I. Identifikácia

Webové stránky Creasol sú prístupné cez URL http://store.creasol.it

II. Duševné vlastníctvo

Creasol je výhradným vlastníkom všetkého obsahu zverejneného na webe, reprodukcia je zakázaná.

III. Osobné informácie

Informácie zhromaždené touto webovou stránkou (najmä kontaktné informácie) sú dôverné a tím Creasol ich jedinečne získa. Používatelia sa môžu kedykoľvek odhlásiť z nášho zoznamu adries. So všetkými údajmi sa zaobchádza v súlade so zákonom o regulácii GDPR.

IV. Komentáre používateľov

Zákazníci môžu napísať akúkoľvek recenziu k našim produktom a sú zodpovední za to, čo napísali. Zamestnanci spoločnosti Creasol nezodpovedajú za to, čo zákazníci zverejnili.